ตำแหน่งของคุณ Home การศึกษา

ราศีมิถุนมีงานสำคัญเข้ามาให้ทำจะได้คบหาสมาคมกับบุคคลสำคัญ

สัปดาห์พยากรณ์ / ภิญโญ พงศ์เจริญพยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 ก.ย. – วันศุกร์ที่ 1 ต.ค. 2564ชาวราศีเมษท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคมดาวความรักได้มาตรฐานเป็นเกษตรเล็งราศีเกิดจะโชคดีเรื่องความรัก จะได้พบคนรักที่ดี การทำนิติกรรม การเจรจาตกลงทางธุรกิจจะสำเร็จลงได้ด้วยดี แต่จะประสบความวุ่นวายมิใช่น้อย ดาวประจำราศีเกิดโคจรในเรือนอริเป็นมหาจักรจะต้องต่อสู้ดิ้นรนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ หากมีการต่อสู้แข่งขันจะประสบชัยชนะ ดาวปุตตะจรในภพอริควรดูแลบุตรบริวารคนใต้ปกครองให้ดี จะมีความคิดเห็นขัดแย้งกับบริวาร บริวารจะดื้อรั้นแข็งข้อออกนอกแถว ดาวครูสถิตภพลาภะจะประสบความสำเร็จ มีโชคลาภและผลประโยชน์ จากนั้นจะย้ายราศีเข้าเรือนการงาน การงานจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ราหูค้นทรัพย์ มีรายได้เข้ามา จะมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินทอง มีรายจ่ายมากขึ้น จึงควรระมัดระวังควรรอบคอบเรื่องการใช้จ่าย และเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองให้ดี ส่วนมฤตยูทับราศีเกิด ควรดูแลรักษาสุขภาพอนามัยให้ดี จะมีเงินทองผ่านมือเข้ามามักจะใช้จ่ายเงินหมดไปในระยะเวลาอันรวดเร็วกับภาษีสังคม มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง จะได้ร่วมพิธีสำคัญ ได้รับอิทธิมงคลวัตถุ ควรดูแลสุขภาพและควบคุมอารมณ์ให้ดี ระวังจะมีปัญหากับคนใกล้ชิด มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หากต่อสู้แข่งขันจะมีชัยชนะชาวราศีพฤษภท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายนศุกร์ดาวประจำชีพโคจรในเรือนอริต้องต่อสู้ดิ้นรนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ จะมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค หากมีการต่อสู้แข่งขันจะประสบชัยชนะ ดาวเจ้าเรือนศุภะเป็นเกษตรมีการปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ในครอบครัวให้ดีขึ้น ราหูทับราศีเกิด น้ำหนักตัวจะเปลี่ยนแปลง มากขึ้นหรือลดลง จึงควรเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองให้ดี จิตใจอารมณ์จะมีการเปลี่ยนแปลง อาจมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนทำให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ ดาวครูจรถอยหลังในเรือนกัมมะ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ทบทวนตรวจสอบแก้ไขด้านการงานจะมีงานทำมากขึ้น ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยดี จะได้ร่วมงานสังคมในองค์กรการกุศล จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้น ควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดี ข่าวลือเรื่องรักวุ่นๆ เบาบางลง จะได้สนทนากับบุคคลสำคัญ ประสบความสำเร็จเรื่องการงาน จะได้เดินทางเพราะหน้าที่การงาน บริวารจะนำความเดือดร้อนมาให้ ระวังของมีค่าจะตกหล่นสูญหายชาวราศีมิถุนท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคมพระเกตุโคจรในเรือนการเงิน ทรัพย์สินเงินทองเดินสะพัด มีการหมุนเวียนทางการเงินดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางทรัพย์สินเงินทองได้ ดาวประจำตัวโคจรจรถอยหลังอยู่ในเรือนพันธุ จะพูดจาติดต่อสื่อสารอะไรกับใครควรรอบคอบ เพราะคนอื่นอาจเข้าใจผิดได้ง่าย จะมีความสนใจความเป็นอยู่ในครอบครัว จะมีการตรวจตราปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น จะมีการคบหาสมาคมกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด จะได้ทำกิจกรรมสำคัญในครอบครัว หากมีการเดินทางควรตรวจสภาพยวดยานพาหนะให้ดี ความรักความคลางแคลงใจถูกขจัดออกไปจนหมดสิ้น อย่าไปคาดหวังหรือยึดมั่นจริงจังให้มากนัก จะโชคดีเรื่องอาหารการกิน จะได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีงานสำคัญเข้ามาให้ทำ จะได้คบหาสมาคมกับบุคคลสำคัญ ระวังจะมีความเห็นขัดแย้งกับคนใกล้ชิด ควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดีชาวราศีกรกฎท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคมพระเกตุทับราศีเกิด คนทางไกลจะมาพบหรือจะมีการเดินทางไปไหนมักจะหลงทาง มีลางสังหรณ์ ฝันแม่น มักจะมีนิมิตรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า สามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งลึกลับได้ ดาวการเงินโคจรในเรือนสหัชชะจะมีการใช้จ่ายเงินทองไปเพื่อการสมาคมและการสังคมสงเคราะห์ ฐานะการเงินมั่นคงดี จะมีการใช้จ่ายเงินในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางสังคม ดาวเสาร์เล็งราศีเกิด ควรเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของคู่ครองคนรักให้ดี ควรควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ ระวังจะมีปากเสียงกับคนรอบข้าง การเงินถูกใช้ไปกับการรักษาหน้าตาในสังคม การเสริมความงาม ความเป็นสง่าราศีและภาพพจน์ของตนเอง การที่เป็นคนอ่อนไหวต่อความรักจึงมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อยู่เสมอ การเจรจาประสบความสำเร็จ ญาติพี่น้องเดินทางมาพบ จะได้คบหาสมาคมกับช่างนักประดิษฐ์และคนในเครื่องแบบ ระวังจะมีปากเสียงกับคนใกล้ชิดชาวราศีสิงห์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายนดาวประจำตัวโคจรในเรือนการเงิน มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ดาวครูเล็งราศีเกิด มิตรสหายจะให้ความช่วยเหลือ ปัญหาในชีวิตของท่านสามารถแก้ไขได้ คนรักเห็นใจและให้ความช่วยเหลือ คนที่ยังไม่พบรักก็จะได้พบรักที่ผูกพันอันลึกซึ้ง ควรลดอาการจู้จี้ขี้บ่นลงไปบ้างก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น เพศตรงข้ามจะเข้ามามีอิทธิพลในชีวิต มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ระวังจะมีความคิดเห็นขัดแย้งไม่ลงรอยกับผู้ใหญ่ มีการซื้อหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ผลงานที่ทำไว้กลับปรากฏเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชน การกระทำที่หักโหมจนเกินพอดี ทำให้สุขภาพทรุดโทรม การเดินทางควรตรวจสภาพยวดยานพาหนะให้ดี ควรปรับความเข้าใจกับคนรอบข้างชาวราศีกันย์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคมดาวประจำตัวจรได้มาตรฐานเกษตรอุจจ์ที่มั่นคง มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น สุขภาพอนามัยจะเข้มแข็งมั่นคงดีขึ้น การติดต่อสื่อสารคึกคัก จะได้รับฟังข่าวสารสำคัญ ดาวอังคารทับราศีเกิด มีกำลังคึกคัก มีความกระตือรือร้น แต่ควรรอบคอบและรักษาอารมณ์ของตนเองให้ดี ไม่ควรใช้อารมณ์ ระวังจะเกิดการขัดแย้งทะเลาะวิวาท ดาวเสาร์ในเรือนปุตตะเป็นเกษตรกำลังคิดมากและมีความวิตกกังวลคิดมากเรื่องบุตรบริวารคนใต้บังคับบัญชา บุตรบริวารจะประสบความสำเร็จ สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ ดาวการเงินความรักเป็นเกษตรจรในเรือนการเงิน จะได้ทรัพย์สินเงินทอง เงินทองมักใช้จ่ายไปกับความรักและแสวงหาความสุข ลีลาความรักกระชุ่มกระชวยมากขึ้น มีผลงานเป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่และบุคคลที่สัมพันธ์ งานที่ทำอยู่จะเจริญก้าวหน้า สามารถค้นพบหนทางในการสร้างอนาคต ระวังการเดินทางจะมีปัญหา มีปัญหากับญาติพี่น้องคนใกล้ชิด มีงานใหม่เข้ามาให้ทำ เงินทองหมุนเวียนดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จะได้รับการพิจารณาความดีความชอบ ควรดูแลสุขภาพและควบคุมอารมณ์ให้ดี ชาวราศีตุลย์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายนดาวศุกร์จรในราศีเกิด มีความสนใจตนเองมากขึ้น มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น สุขภาพกายใจจะเข้มแข็ง มีการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น จะโชคดีได้ทรัพย์สินเงินทองและความรัก ดาวเสาร์ได้มาตรฐานที่ดีเป็นเกษตรในเรือนพันธุจะคิดมากและเอาใจใส่เรื่องความเป็นอยู่ในครอบครัวและวงศ์ตระกูล ครอบครัวจะได้รับการพัฒนาและมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ดาวครูจรในเรือนปุตตะ มีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ จะโชคดี ได้บุตรบริวาร มีโชคลาภและผลประโยชน์ จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีฐานะการเงินจะมั่นคงดีขึ้น การใช้จ่ายเงินไม่ควรฟุ่มเฟือย ควรรู้จักเก็บออมและระวังในการดำเนินชีวิต มีงานเข้ามาให้ทำเพิ่มขึ้น สุขภาพแข็งแรงดีขึ้น มีกำลังใจในการทำงานเพื่อสร้างตนเอง หากเจ็บป่วยจะหายเร็ว การเงินขึ้นๆลงๆ จะได้สนทนากับบุคคลสำคัญ การงานประสบความสำเร็จ ระวังสิ่งของมีค่าจะตกหล่นสูญหายชาวราศีพิจิกท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคมดาวประจำตัวเป็นมหาจักรจรอยู่ในเรือนลาภะ จะโชคดีประสบความสำเร็จเรื่องรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน แต่ต้องใช้ความเพียรพยายามและเหน็ดเหนื่อยมิใช่น้อย พระเกตุจรในเรือนศุภะ จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้าน มีคนแปลกๆ คนต่างถิ่นต่างแดน คนเก่าแก่เข้ามาสัมพันธ์ด้วย จะมีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นภายในบ้าน จะมีการเดินทางหรือการวางแผนเรื่องการเดินทาง วิถีการดำเนินชีวิตจะมีการพัฒนาดีขึ้น ดาวเสาร์จรในเรือนสหัชชะจะได้คบหาสมาคมกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูง คนเก่าๆ คนแก่ๆ นำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีงาม ดาวครูจรในเรือนพันธุ จะมีการปรับปรุงบ้านเรือนและความเป็นอยู่ในครอบครัวให้ดีขึ้น ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนด้วยดีราหูเล็งราศีเกิดได้กีฏะเกณฑ์ การเจรจาตกลงจะประสบความสำเร็จ การทำนิติกรรมสัญญาจะสำเร็จในไม่ช้า จะได้พบรักที่ผูกพันโดยไม่รู้ตัว จึงควรมีความยับยั้งชั่งใจเลือกสรรแต่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีโอกาสได้ช่วยงานด้านการให้บริการสังคม ควรเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัย จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานที่ดี ไม่ควรไว้วางใจคู่แข่งที่มาขอคืนดีและร่วมงานด้วย เพราะจะทำให้เสียหายในภายหลัง ระวังจะมีสิ่งอบายมุขเข้าบ้าน ชาวราศีธนูท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคมดาวประจำราศีเกิดโคจรในเรือนสังคม จะได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่คนมีความรู้ความสามารถ ผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี สามารถต่อสู้แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ จะมีผลประโยชน์ตอบแทนมากขึ้น การเงินจะดีขึ้น ราหูจรในภพ6 เรียก “ราหูขันธพล” ส่งผลให้มีการต่อสู้ดิ้นรน สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ด้วยความเข้มแข็ง ศัตรูแพ้ภัย แคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆ ศัตรูทำอะไรไม่ได้ ดาวเสาร์จรในเรือนการเงิน มีความวิตกกังวลเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การเงินเดินสะพัดดี มาตรฐานทางการเงินจะดีขึ้น การสัมพันธ์กับบุคคลอื่นควรสืบดูประวัติความเป็นมาให้ดี ทำอะไรหากไม่พอใจอะไร จะวางมือเสียดื้อๆ แต่ถ้าเข้าใจแล้วจะทุ่มเทจนสุดกำลัง จะได้รับเอกสารการโต้ตอบ ญาติพี่น้องเดินทางมาพบ จะได้คบหาสมาคมกับช่างนักประดิษฐ์และคนในเครื่องแบบ ระวังจะมีปากเสียงกับคนใกล้ชิด การเจรจาประสบความสำเร็จชาวราศีมังกรท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ดาวศุกร์เจ้าเรือนการงานเป็นเกษตร จะประสบความสำเร็จมีความมั่นคงเรื่องการงาน จะมีงานสำคัญเข้ามาให้ทำ จะได้งานทำที่พึงพอใจ ดาวเสาร์ดาวประจำตัวจรเป็นเกษตร จะมีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ เอาใจใส่ เอาจริงเอาจัง รอบคอบ บุกเบิกและปฏิรูป เคร่งเครียดมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานมากจนทำให้ดูหน้าแก่กว่าวัย มีจิตใจหนักแน่น ไม่ชอบเป็นคนเด่นดัง จะเป็นหัวหน้าคนได้ก็ต้องมีอายุงานมากขึ้น จึงจะตำแหน่งใหญ่โต พระเกตุเล็งราศีเกิดจะมีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเพศตรงข้าม คนแปลกๆ คนต่างถิ่น ต่างแดนจะเข้ามาคบหาสมาคมด้วย พระราหูในภพ5 ควรดูแลและเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของบุตรบริวารคนใต้ปกครองให้ดี เพราะอาจจะสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้ได้ ดาวพุธในภพ 9 จะมีเรื่องสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นในครอบครัว ควรเอาใจใส่ดูแลเหตุการณ์ภายในบ้านให้ดี ส่วนดาวครูอยู่เรือนการเงิน ทำให้โชคดีมีช่องทางในการใช้ความรู้ในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมากขึ้น จะมีรายได้พิเศษหรือได้เงินคืน โชคดีได้ลาภเป็นของเก่า ผลงานเก่าๆที่ทำไว้ อาศัยความเพียรพยายามจึงจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ สามารถประสานความสามัคคีในหมู่คณะได้ดี ระวังบริวารทำให้เดือดเนื้อร้อนใจ การเดินทางควรตรวจสภาพยวดยานพาหนะให้ดี ควรปรับความเข้าใจกับคนรอบข้างให้ดีชาวราศีกุมภ์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคมราหูดาวประจำชีพจรอยู่ภพพันธุ ควรดูแลเอาใจใส่เรื่องครอบครัวและความเป็นอยู่ของคนภายในบ้านให้ดี ควรรอบคอบเรื่องนิติกรรมสัญญา มีการปรับปรุงเรื่องที่อยู่อาศัย จัดการความเป็นอยู่ในครอบครัวให้ดีขึ้น อาทิตย์เจ้าเรือนปัตนิโคจรในภพมรณะ ควรเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของคู่ครองคนรักและเพศตรงข้ามให้ดี ควรรอบคอบในการทำข้อตกลงตกลงนิติกรรมสัญญา เพราะจะเกิดการแปรสภาพเปลี่ยนแปลงในข้อตกลง ดาวเจ้าเรือนการเงินและลาภผลจรมาทับราศีเกิด จะมีการทบทวนเรื่องโชคลาภความสำเร็จเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและผลประโยชน์ จะมีรายได้เข้ามาเกินความคาดหมาย จะได้ทำงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะ จะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนฝูงด้วยดี การงานมีการวิ่งเต้นติดต่อไม่หยุดหย่อน ทำให้มีลาภอยู่บ่อยๆ จากเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด จะได้รับข่าวจากทางไกล หากมีการเดินทางควรตรวจสภาพยานพาหนะให้ดี คนรักควรใส่ใจซึ่งกันและกัน มีคนต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาคบหาสมาคมด้วยชาวราศีมีนท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 12 เมษายนดาวประจำตัวแอบอยู่หลังราศีเกิดจากนั้นจะจรเข้าภพลาภะ ระยะนี้ชอบทำตัวอยู่เบื้องหลัง มีการตั้งตัวแทนให้พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดออกนอกหน้าแทน จากนั้นจะประสบความสำเร็จ มีรายได้และโชคลาภ ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ ราหูอยู่ในเรือนสังคม จะมีการเดินทางใกล้ ได้คบหาสมาคมกับผู้มีอิทธิพล พ่อค้า คนกว้างขวางในสังคม พุธดาวเจ้าเรือนปัตนิจรถอยหลังได้มาตรฐานมั่นคงในเรือนคู่ครอง จะได้คบหาสมาคมกับเพศตรงข้าม คนรักที่ถูกใจ แต่จะเกิดความสับสนวุ่นวายมิใช่น้อย ควรระมัดระวังเรื่องการทำข้อตกลงและนิติกรรมสัญญา ดาวเสาร์อยู่ภพลาภะ จะได้โชคลาภและผลประโยชน์ตอบแทนจากผลงานที่เคยทำไว้เป็นทรัพย์สินเงินทองสิ่งของเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางจิตใจ จะได้สิ่งของต้องใจที่หาได้ยาก จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน จะได้หุ้นส่วนและเพศตรงข้ามที่ดี จะได้ลาภเป็นสิ่งของหาได้ยาก เงินทองถูกใช้ไปเกี่ยวกับการรักษาหน้าตาในสังคม จะคิดการสิ่งใดประสบผลดี บุตรบริวารจะมาหา จะได้คบหาสมาคมกับเพศตรงข้าม คู่ครองคนรักเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น เงินทองถูกใช้ไปเพื่อรักษาสุขภาพ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม