ตำแหน่งของคุณ Home

"ม.วลัยลักษณ์"จับมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโปรเจ็กต์“กระบี่โมเดล”

ม.วลัยลักษณ์ พร้อมจับมือภาคีเครือข่าย ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ “กระบี่โมเดล” นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนพร้อมด้วย รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และบุคลากรจากม.วลัยลักษณ์ ได้ประชุมร่วมกับ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ จ.กระบี่ และนักวิจัยจากม.สงขลานครินทร์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการกระบี่โมเดล นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ กล่าวว่า ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ในบทบาทของหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือนำวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม มีความพร้อมอย่างมากในการสร้างความร่วมมือระหว่างอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน และชุมชนเป้าหมาย สร้างแนวทางการทำงานแบบบูรณาการในประเด็นที่เป็นเป้าหมายของกระบี่โมเดล โดยจะนำองค์ความรู้ไปเติมเต็มต่อยอดงานที่ดำเนินการมาแล้วในปีที่ 1 เช่น การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของเกษตรกรปาล์ม เห็ด สาหร่าย รวมทั้งผู้เลี้ยงแพะ และกลุ่มผู้ประกอบการผ้าบาติกนอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังเตรียมจัดทำโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับรายได้ชุมชนชายฝั่ง และการเลี้ยงชันโรง ในสวนปาล์ม เป็นต้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการกระบี่โมเดลทุกภาคส่วน และมีความมั่นใจว่าจะจับมือภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการกระบี่โมเดลให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สู่การสร้างรายได้เพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรต่อไปด้าน ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน กล่าวถึงโครงการกระบี่โมเดลว่า เป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาความยากจน สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนในระดับฐานรากเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะรายได้จากพืชหลักที่เกษตรกรดำเนินการอยู่ ให้มีประสิทธิผลและมีคุณภาพของผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น โดยการนำเอาความรู้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาแก้ปัญหา โดยได้ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเดือนละ 1 หมื่นบาทต่อครัวเรือน“เราเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม ทั้งมีนักวิจัยที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะสามารถช่วยเกษตรกรได้ ในปีนี้จึงมอบหมายให้ม.วลัยลักษณ์เข้ามาร่วมขับเคลื่อนโครงการกระบี่โมเดลในฐานะผู้นำโครงการ และจะมีการทำงานร่วมกับม.สงขลานครินทร์และม.อื่นในเครือข่าย ตลอดจน ส.ส.ในพื้นที่และชาวบ้าน ซึ่งจะเป็นมิติใหม่ของการทำงานในพื้นที่จริงร่วมกัน”ศ.ดร.กนก กล่าวด้าน น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล กล่าวเสริมว่า แนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนกระบี่โมเดล คือ การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม กลับมาสร้างรายได้ให้เกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก อย่างน้อยเดือนละ 10,000 บาท อย่างยั่งยืน ซึ่งดำเนินการใน 5 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย การเพิ่มผลผลิตปาล์มคุณภาพ การเลี้ยงแพะในสวนปาล์ม การเลี้ยงสาหร่ายขนนก การเพาะเห็ดเยื่อร่างแห และสร้างสรรค์งานบาติกโบราณโดยใช้สีย้อมธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากระบี่โมเดล สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในแนวคิดในการทำงาน ให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ นำเอาองค์ความรู้ที่สามารถสร้างรายได้และประสิทธิภาพในการผลิตให้เศรษฐกิจฐานรากให้กับเกษตรกร และชาวบ้านได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow