ตำแหน่งของคุณ Home

"ธรรมนัส-อัครา"ลงพื้นที่จ.พะเยารุดเยี่ยมผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน-ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 25 ก.ย.64 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ลงพิ้นที่ จังหวัดพะเยาเยี่ยมเยียนผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อเป็นกำลังใจ ตามรายการดังต่อไปนี้ 1.บ้านผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านของนางแจ่มจันทร์ หาญจริง อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 40 บ้านล้า หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงอำเภอเชียงคำ สาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.40 น.2.เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงหลังที่ 1.นางสา สิบหมื่นอาด อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 43 บ้านล้า หมู่ที่ 4ตำบลเวียงและบ้านหลังที่ 2 นางแก้ว สมณะ อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 42 บ้านล้าหมู่ 4 ตำบลเวียง3.เยี่ยมวัดฝายกวาง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ ซึ่งได้ประสบเหตุไฟไหม้กุฏิเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.จากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow