ตำแหน่งของคุณ Home

กฟผ.ดูแลระบบไฟฟ้าไม่ให้กระทบการใช้ไฟพร้อมกระจายกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุเตี้ยนหมู่

กฟผ.พร้อมเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต เร่งกระจายกำลังมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรอบพื้นที่เขื่อนและโรงไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ พร้อมดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าและเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ประสบภัยเต็มที่เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าให้ประชาชนนายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง กฟผ. จึงกระจายกำลังหน่วยงานของ กฟผ. ที่ตั้งอยู่ในทุกภาคของประเทศ เตรียมความพร้อมและเข้าสนับสนุนการข่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยได้อย่างรวดเร็ว โดยที่จังหวัดชัยภูมิ กฟผ.เขื่อนจุฬาภรณ์ได้สนับสนุนกระสอบบรรจุทรายจำนวน 1,000 ถุง เพื่อทำผนังกั้นน้ำ พร้อมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชน ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านยาง ตำบลกุดเลาะในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร รวมถึงสนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง และน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับอำเภอคอนสารเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนต่อไปด้วยส่วนที่จังหวัดตาก กฟผ.เขื่อนภูมิพลได้สนับสนุนรถบรรทุกขนทรายและรถตักหน้าขุดหลังเพื่อขุดและขนทรายร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำไปทำพนังกั้นน้ำในพื้นที่วิกฤติเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งของอำเภอสามเงา พร้อมมอบถุงยังชีพ 220 ถุง และน้ำดื่ม 260 ขวดให้แก่ชุมชนในพื้นที่อำเภอสามเงาและอำเภอบ้านตากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ กฟผ.ยังให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเฝ้าระวังเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากอุทกภัย เช่น การสร้างพนังไม้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินบริเวณฐานรากเสาส่งไฟฟ้าหลังจากมีมวลน้ำกัดเซาะตลิ่งอย่างรุนแรง รวมถึงเตรียมแผนรองรับและป้องกันสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาพรวมไม่ให้กระทบต่อการใช้ไฟของประชาชน”กฟผ. ขอร่วมส่งกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและขอให้สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ กฟผ.พร้อมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤตและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มความสามารถ”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow