ตำแหน่งของคุณ Home

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรสัมมนาเกษตรกรโคกหนองนาโมเดล

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 กันยายน 2564ที่โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ ย์โสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรนายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ สส.เขต.1ยโสธร พรรคเพื่อไทย(คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฏร)จัดโครงการสัมนาเกษตรกรใน”การส่งเสริมการทำเกษตร โคก หนอง นา โมเดลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”และ”แนวทางการส่งเสริมการทำการเกษตรด้วย โคก หนองนา โมเดลในพื้นที่จังหวัดยโสธร”โดยมี นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธรมาให้ความรู้แก่เกษตรกร พร้อมด้วย นายชัยภัทธ คำวิชิตธนาภา เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ นายเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สส.นายหิรัญ สัตตนันท์ ประธานสภาทนายความจังหวัดยโสธรร่วมให้ความรู้เกษตรกรโดยมีเกษตรกรในพื้นที่เขตอำเภอเมืองยโสธรร่วมสัมนาโคกหนองนาโมเดล จำนวน 200 คน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow