ตำแหน่งของคุณ Home กทม

กาฬสินธุ์สรุปยอดผู้สมัครนายก-สมาชิกอบต.71แห่งกว่า1,700คน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เผยยอดผู้สมัครนายก อบต.และสมาชิก อบต. 71 แห่งจำนวน 1,738 คน แยกเป็นสมัครตำแหน่งนายก อบต.172 คน และสมาชิก อบต.1,566 คน ระบุประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นทางการวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ย้ำเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้ป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด คัดกรองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรายใดอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เสี่ยงติดโควิด แยกคูหาสำหรับกากบาทเลือกตั้งอีกต่างหากเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 พ.ต.ท.อรัญ บัวนาเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ กกต.ได้เปิดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิก อบต.ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์ 18 อำเภอ จะมีการเลือกตั้งพร้อมกัน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 71 แห่ง โดยในวันรับสมัคร 5 วันดังกล่าว สถานที่รับสมัครทุกแห่ง ได้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพ.ต.ท.อรัญกล่าวอีกว่า สำหรับจำนวนผู้สมัคร ทั้งในตำแหน่งนายก อบต.และสมาชิก อบต.มีผู้สมัครหน้าเก่า หน้าใหม่ นำหลักฐานมายื่นสมัครอย่างคึกคัก ทั้งนี้ คงเป็นผลมาจากว่างเว้นการสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ระดับ อบต.มานานกว่า 8 ปี และผู้สมัครอยากมีส่วนร่วมในการเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง จึงพบว่ามีจำนวนมากถึง 1,738 คน แยกเป็นสมัครตำแหน่งนายก อบต. 172 คน และสมาชิก อบต.1,566 คน “หลังจากปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ไปแล้ว คาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้สมัครได้ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 หลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของการกำหนดนัดหมาย ให้ผู้ลงสมัครทั้งตำแหน่ง นายก อบต.และสมาชิก อบต. ร่วมประชุมทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ในการหาเสียง ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรมซูมมีตติ้ง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 กกต.ได้ประชุม เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ ภายใต้กรอบของการป้องการโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564 จะมีเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำจุดคัดกรองอย่างเข้มข้น สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรายใดอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้เตรียมการรองรับ โดยแยกคูหาสำหรับกากบาทเลือกตั้งให้อีกต่างหาก” พ.ต.ท.อรัญกล่าวอย่างไรก็ตาม สำหรับการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.จำนวน 71 แห่งในครั้งนี้มีจำนวน 766 เขต จำกัดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละไม่เกิน 600 คน และไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ไม่สามารถเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันดังกล่าว สามารถแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ์กับนายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่อในทะเบียนเลือกตั้งภายใน 7 วันก่อนเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันหลังเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของท่านในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม