ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ฝนหลวงฯคง3หน่วยติดตามสภาพอากาศและปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มน้ำต้นทุนในเขื่อน-อ่างเก็บน้ำภาคเหนือ

​​วันที่ 16 ต.ค.64 นางนรีลักษณ์ วรรณสาย รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ในขณะนี้ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงปลายฤดูฝน ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฝนในช่วงนี้คือร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางพื้นที่ แต่ในอีก 1-2 วันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณฝนลดลง และร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ทำให้มีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง สำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวานนี้ไม่ได้มีการปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากสภาพอากาศไม่เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการด้วยสภาพท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆชั้นกลางและชั้นสูง ลมระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง และมีฝนตกบริเวณสนามบินเป็นระยะตลอดทั้งวัน​​นางนรีลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 2 หน่วยฯ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ หน่วยฯ จ.อุดรธานี และหน่วยฯ จ.ขอนแก่น เนื่องจากจากการประเมินสถานการณ์ความต้องการน้ำในพื้นที่การเกษตรและการเติบน้ำให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณเพียงพอในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังคง 3 หน่วยปฏิบัติการในภาคเหนือ คือ หน่วยฯ จ.เชียงใหม่ ตาก และพิษณุโลก เพื่อติดตามสภาพอากาศเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เหนือไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง ซึ่งเมื่อเช้านี้จากการติดตามสภาพอากาศแล้วพบว่า สภาพอากาศยังไม่เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง ทั้ง 3 หน่วยฯ จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากสภาพมีการเปลี่ยนแปลงเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยในพื้นที่ภาคเหนือทันที ได้แก่ หน่วยฯ จ.เชียงใหม่ พื้นที่เป้าหมายหลักบริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา พื้นที่เป้าหมายรองบริเวณเขื่อนกิ่วคอหมา เขื่อนภูมิพล เขื่อนกิ่วลม และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กใน จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง หน่วยฯ จ.ตาก พื้นที่เป้าหมายหลักบริเวณเขื่อนภูมิพล และหน่วยฯ จ.พิษณุโลก พื้นที่เป้าหมายหลักบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ และพื้นที่เป้าหมายรองบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สอง จ.แพร่​ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกร ประชาชน และอาสาสมัครฝนหลวง สามารถให้ข้อมูลเชิงพื้นที่ ทั้งในเรื่องของสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ สถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิต และติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ที่ช่องทาง Facebookกรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100​

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม