ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ในหลวงโปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานฯมอบผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่นด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นวันนี้ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.10 น.นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด ทั้งนี้ องคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมการและกำหนดแผนในการให้ความช่วยเหลือประชาชน กับให้กำลังใจแก่หน่วยงานต่างๆที่นำกำลังพลและเครื่องมืออุปกรณ์เข้าให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบทอุทกภัยจนสถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3,000 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบ ได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นทีหมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ 199 ตำบล 2,331 หมู่บ้านได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ที่อ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันแผ่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดใกล้เคียงทำให้เกิดน้ำฝนสะสม และเป็นพื้นที่เส้นทางน้ำหลากและรับน้ำจากจังหวัดติดกัน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลัน ท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน โรงเรียน ได้รับความเสียหายใน 15 อำเภอ 72 ตำบล 553 หมู่บ้าน ราษฎรเสียชีวิต 3 ราย ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 19,878 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว เหลือบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมอยู่

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม