ตำแหน่งของคุณ Home กทม

กทม.ยันต้นไม้ริมคลองช่องนนทรีไม่มีตัดทิ้งแค่ล้อมย้ายจะปลูกคืนที่เดิม

ห่วงโครงการพัฒนาตามแนวคลองจะกระทบต้นไม้เลยล้อมย้ายออกไปก่อน ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วจะมาปลูกที่เดิม พร้อมปลูกเพิ่มอีกกว่า 5 พันต้น จากกรณีโครงการพัฒนาคลองช่องนนทรี เป็นสวนสาธารณะคลองแห่งแรกในไทยของกทม. โดยปรากฏมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงต้นไม้ริมคลองทั้งสองฝั่งที่หายไป ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกทม.โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 18 ต.ค.64 โดยระบุ”ต้นไม้คลองช่องนนทรีไม่ได้หายไปไหนครับ กทม.มีแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองหลวง ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองด้วยการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นการพัฒนาคลองช่องนนทรี เป็นโครงการปรับปรุงคลองที่มีหน้าที่แค่ระบายน้ำให้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมได้หลากหลาย และเป็นสวนสาธารณะที่ยาวที่สุดในประเทศที่มีระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดินแยกจากน้ำในคลอง ในช่วงของการพัฒนาที่ต้องมีการก่อสร้างตามแนวคลองช่องนนทรี อาจต้องมีการนำต้นไม้ที่อยู่ริมคลองออกเพื่อความปลอดภัยของต้นไม้ ตามที่ได้ติดประกาศตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้ต้นไม้ได้รับผลกระทบ ซึ่ง กทม. ได้ล้อมต้นไม้เหล่านี้ นำไปบำรุงรักษาเป็นอย่างดีที่สำนักงานเขตสาทรและสำนักงานเขตคลองสามวา โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายต้นไม้ หนึ่งในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคลองช่องนนทรีเป็นโครงการที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน กทม. ต้นไม้ทั้งหมดที่ขุดล้อมออกไปจะนำกลับมาปลูกไว้เหมือนเดิม และจะปลูกเพิ่มอีกกว่า 5,000 ต้น เพื่อให้สวนสาธารณะแห่งนี้ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นให้ประชาชนใน กทม.ได้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุกๆ ที่ในกทม. เราคำนึงถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวเป็นลำดับแรกๆ และเน้นการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ให้คงเดิม โดยได้ออกแบบวางแผนการปรับปรุงให้สอดรับกับต้นไม้เดิมให้มากที่สุดครับ”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม