ตำแหน่งของคุณ Home กทม

อธิบดีกสส.ย้ำขรก.เมืองตรังดูแลสหกรณ์ใกล้ชิดเน้นดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์สมาชิกแท้จริง

วันที่ 14 ต.ค.64 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางรอซนานี สันหมุด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง โดยมีนางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดตรัง ข้าราชการพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังโอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับฟังการบรรยายผลสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยได้กล่าวเน้นย้ำการกำกับดูแลการดำเนินการของสหกรณ์ว่า หมั่นเข้าไปแนะนำ ส่งเสริม สังเกตความผิดปกติ ทั้งสถานะการดำเนินงานและสภาพคล่องของสหกรณ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พยายามเข้าไปดูแลสหกรณ์ในจังหวัด โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตร ทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของสมาชิก ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดผลกำไรแล้วให้สหกรณ์นำไปพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ให้ดีขึ้น เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกอย่างแท้จริง รวมทั้งสหกรณ์ประเภทอื่นๆ จะต้องดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก สามารถเป็นที่พึ่งให้แก่สมาชิกได้ นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจและให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้มากขึ้น ซึ่งกรมฯ พร้อมสนับสนุนงบประมาณ และเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม