ตำแหน่งของคุณ Home กทม

"พศ."แจงปมร้อนปลด3เจ้าคณะจังหวัดชี้ดำเนินการตามกฎหมาย

จากกรณีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีคำสั่งปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ และ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เผย ถึงประเด็นดังกล่าวว่า เป็นการพิจารณาแต่งตั้งตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในส่วนของ พ.ร.บ.สงฆ์ พ.ศ. 2505 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ตามพระราชอำนาจทั้งนี้เจ้าคณะหน / ภาค และจังหวัด เป็นส่วนเจ้าคณะปกครองรับทราบเรื่องก่อนจะมีการดำเนินการ ซึ่งทาง พศ.ไม่สามารถเปิดเผยสาเหตุได้ เป็นอำนาจของเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ที่จะดำเนินการแต่งตั้งหรือถอดถอน ตามแนวทางการปกครองของคณะสงฆ์ทั้งนี้กรณีที่มีชาวบ้านยื่นขอให้ทบทวนพิจารณาคำสั่งการปลดเจ้าคณะทั้ง 3 รูปอีกครั้งนั้น นายสิทธา กล่าวว่าการเคลื่อนไหวการชุมนุมที่ชาวบ้านจะทำเป็นสิทธิที่พึงทำได้แล้วเพื่อให้ได้คำตอบในส่วนของสำนักพุทธศาสนามีหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้อย่างไรก็ตามในการประชุมวันนี้ ไม่มีการนำประเด็นการ ปลด 3 เจ้าคณะจังหวัดเข้าหารือ ทั้งนี้ การปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด ตามมติ ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64 ให้ถอดถอนตำแหน่งพระสังฆาธิการ 3 รูป ได้แก่ พระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ , พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และพระราชปริยัติสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม