ตำแหน่งของคุณ Home กทม

กรมศิลป์ยันแผงป้องกันน้ำท่วมวัดไชยวัฒนารามยังรับได้สูง2.5เมตร

ด้านแหล่งมรดกโลกสุโขทัย–ศรีสัชนาลัย –กำแพงเพชร สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมภายในอุทยานฯ ทั้ง 3 แห่งได้ตามปกติ ส่วนอุทยานฯพิมาย จ.นครราชสีมา เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ29 ก.ย. 64 นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ล่าสุดเมื่อเวลา 06.00 ของวันที่ 29 ก.ย. เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,749 ลบ.ม./วินาที ทำให้ขณะนี้ระดับน้ำสูงกว่าสันเขื่อนแล้วในโบราสถานบางแห่ง เช่น วัดไชยวัฒนาราม และวัดธรรมาราม ในระดับ 30-40 เซนติเมตร แผงป้องกันน้ำของโบราณสถานทั้งสองแห่งสามารถป้องกันน้ำได้ถึงระดับ 2–2.5 เมตร ซึ่งต่อจากนี้กรมศิลปากรได้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด จัดเตรียมกำลังคนและวัสดุอุปกรณ์ โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ใน จ.พระนครศรีอยุธยา เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เทศบาลฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฯ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลกระทบกับโบราณสถานที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบริเวณภายในและภายนอกเกาะเมืองทั้งหมด เช่น วัดเชิงท่า วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ป้อมเพชร บ้านโปรตุเกส และบ้านฮอลันดา โดยสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ได้ติดตั้งแผงป้องกันน้ำที่โบราณสถานอื่นๆ ตามลำดับ คาดว่าภายใน1-2 วันนี้ จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในทุกจุด ตลอดจนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเตรียมเสริมกระสอบทรายไว้แล้วอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวแหล่งมรดกโลกสุโขทัย–ศรีสัชนาลัย –กำแพงเพชร ที่ได้รับอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ทางสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย รายงานว่า สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เนื่องจากปริมาณฝนตกสะสมลดน้อยลง โดยในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยพบว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ท่วมขังไม่มากนัก รอการระบายออกจากพื้นที่ ส่วนอุทยานฯกำแพงเพชรได้รับผลกระทบจากพายุฝน มีต้นไม้บางส่วนล้มทับทำให้โบราณสถานเสียหายเล็กน้อย ได้แก่ แนวกำแพงศิลาแลงวัดพระนอนและป้อมทุ่งเศรษฐี อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวยังคงสามารถเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถานภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 3 แห่ง ได้ตามปกติ“ด้านอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมา ขณะนี้สถานการณ์โดยทั่วไปเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ เนื่องจากช่วง 2 – 3 วันที่ผ่านมา สภาพอากาศปลอดโปร่งและไม่มีฝนตก ทำให้ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง อย่างไรก็ดีทางอุทยานฯพิมายได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงในบริเวณโดยรอบปราสาทพิมาย เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์หากเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวัน นอกจากนี้ยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง” นายประทีป อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม