ตำแหน่งของคุณ Home กทม

กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยช่วยคนไทยรับมือCOVID19จัดแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่47แบบNewnormal

กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 ประจำปีพุทธศักราช 2564 แบบ New normal ช่วยคนไทยรับมือ COVID 19กำหนดจัดการแสดงขึ้นในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทัพเรือ Royal Thai Navy เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Thai Red Cross Society และ YoutubeLive กาชาดคอนเสิร์ต Royal Thai Navy เพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย อันเป็นการสนองในพระราชปณิธาน ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่จะให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยทั้งมวลให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิกให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทย ซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการตามพระราชปณิธานตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา ใช้ชื่อการแสดงว่า “กาชาดคอนเสิร์ต” จัดแสดงเป็นประจำทุกปี จะมีเว้นบ้างตามสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย โดยวงดุริยางค์ราชนาวีนับได้ว่าเป็นวงซิมโฟนีออเคสตร้าแนวคลาสสิกชั้นนำวงหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้มีโอกาสบรรเลงในงานพระราชพิธี รัฐพิธี ตลอดจนงานสำคัญต่างๆ อยู่เป็นประจำสำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในปีนี้ ได้รับเกียรติจากนักร้องรับเชิญ ประกอบด้วย เรือตรี สันติ ลุนเผ่ ทรงสินธ์ ศิริคุณารัศม์ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า พิจิกา) กิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต The Voice) นนทิยา จิวบางป่า วงชื่นเอยชื่นใจ ร่วมด้วย พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง ผู้อำนวยเพลง และนักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี โดยมีกำหนดการแสดง ดังนี้ การแสดงภาคแรก (8 นาที) เป็นการการบรรเลงบทเพลงคลาสสิก จำนวน 1 บทเพลง โดยวงซิมโฟนีออเคสตร้าดุริยางค์ราชนาวี ประกอบด้วย โหมโรง “ดารณี” พระเจนดุริยางค์ อำนวยเพลงโดย พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง การแสดงภาคหลัง (52 นาที) เป็นการขับร้องโดยนักร้องรับเชิญ และนักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวี ประกอบด้วย พระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ขับร้องโดย วงชื่นเอยชื่นใจ บทร้องกรองโดย นาวาเอก ธรรมนูญ วิเศษสิงห์ “ดุจบิดามารดร” ขับร้องโดย เรือตรี สันติ ลุนเผ่ และนักร้องประสานเสียงกองดุริยางค์ทหารเรือ พระนิพนธ์ของสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ ปิดท้ายด้วย สามัคคีชุมนุม ขับร้องหมู่สำหรับผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสภากาชาดไทย โดยผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากสภากาชาดไทยไปลดหย่อนภาษีได้ และผู้บริจาคเงินตั้งแต่ 4 หมื่นบาทขึ้นไป สามารถขอสิทธิ์การเป็นผู้มีอุปการคุณ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัดส่วนของเงินบริจาค เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และได้รับสิทธิลดหย่อนเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามที่ระเบียบกระทรวงฯ กำหนด นอกจากนั้น ยังจะได้รับเข็มผู้มีอุปการคุณ สภากาชาดไทย ซึ่งสามารถประดับได้ทั่วไป และสามารถประดับเข้างานกาชาดโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริจาค 3 แสนบาทขึ้นไป และ 6 แสนบาทขึ้นไป นอกจากจะได้สิทธิตามข้างต้นแล้ว ยังสามารถขอรับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 ได้ตามลำดับและในปีนี้ กองทัพเรือได้จัดทำของที่ระลึกมอบให้แก่ผู้ร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป มีรายละเอียดดังนี้ บริจาค 2 แสนบาทขึ้นไป รับเข็มที่ระลึกรูปดอกประดู่ประดับอัญมณี มูลค่า 7,500 บาท บริจาค 1 ล้านบาทขึ้นไป รับเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญทองคำ 99.9 % หนัก 20 กรัม) มูลค่า 6 หมื่นบาท นอกจากนั้นยังจะได้รับหนังสือขอบคุณ และภาพถ่ายขณะเข้ารับของที่ระลึกพร้อมกรอบเป็นที่ระลึก ร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 024753081 หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต หมายเลขบัญชี 115 – 2 – 50386 – 6 ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47” และธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 660 – 4 – 17792 – 0 ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47”ที่มา กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม