ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ผลวิจัยชี้ฉีดวัคซีน“ซิโนแวก”เสี่ยง“หน้าเบี้ยวครึ่งซึก”สูงกว่า“เอ็มอาร์เอ็นเอ”

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า วารสารการแพทย์ “เดอะ แลนเซต ด้านโรคติดเชื้อ” (The Lancet Infectious Disease) เปิดเผยผลการศึกษาวิจัยครั้งล่าสุดพบว่า ความเสี่ยงจากอาการใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก หรืออัมพาตใบหน้า ในกลุ่มผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ขนานซิโนแวก มีอัตราสูงกว่าผู้รับการฉีดวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบเอ็มอาร์เอ็นเอ เช่น วัคซีนขนานไฟเซอร์ เป็นต้นโดยวารสารดังกล่าว เปิดเผยว่า จากการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมทดสอบจำนวนกว่า 451,000 คน ติดตามอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์เป็นเวลา 42 วัน ในฮ่องกง ได้พบผู้ป่วยจากอาการใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งได้รับการยืนยันทางคลินิกหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนขนานซิโนแวกเข็มแรก จำนวน 28 ราย สูงกว่าผู้รับการฉีดวัคซีนขนานไฟเซอร์ ที่มีจำนวน 16 ราย อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาวิจัย ระบุว่า ถึงแม้วัคซีนขนานซิโนแวกจะมีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว แต่วัคซีนซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบเชื้อตายขนานนี้ ก็มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันการติดเชื้อ มากกว่าความเสี่ยงอันเกิดจากอาการผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม