ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ผบช.ก.ปิดโครงการโรงเรียน'สืบสวนกองปราบ'รุ่น4

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.64 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ประธานพิธี พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. พร้อมกับเผยว่า กองปราบปราม เป็นหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบคดีสำคัญ บำบัดทุกข์บำรุงสุข ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และสะสางคดีที่มีความสลับซับซ้อนมากมายหลายครั้ง ปัจจัยหนึ่งซึ่งผู้บังคับบัญชาเล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก ก็คือการขับเคลื่อนการทำงานโดยการสร้างเครือข่ายของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านสืบสวน มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน และเท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายจนประสบความสำเร็จ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย โครงการโรงเรียนสืบสวนกองปราบ ได้มีการริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 เมื่อครั้ง พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ดำรงตำแหน่ง ผกก.1 บก.ป. โดย พ.ต.อ.จิรภพฯ (ในขณะนั้น) ได้เล็งถึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านงานสืบสวน จึงได้ผลักดันให้มีการจัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวในลักษณะพี่สู่น้อง ในชื่อ “ครูแม่ไก่” โดยใช้ห้องประชุมปราศจากศัตรู เป็นสถานที่อบรม และจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในครั้งนั้นเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เกิดการผลักดันและพัฒนาขึ้นมาเป็นหลักสูตรสืบสวนอย่างถาวรในนาม “โรงเรียนสืบสวนกองปราบ” ซึ่งในปีนี้ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4 โดยอบรมที่กองบังคับการปราบปรามในช่วงวันที่ 13 – 27 กันยายน 2564 มีการเชิญวิทยากรจากทั้งภายใน และภายนอกหน่วยที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง และเป็นที่ยอมรับในด้านงานสืบสวนมาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เข้ารับการอบรมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นหลักการ เทคนิค และการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยในการสืบสวนตั้งแต่พื้นฐานการสืบสวนจนถึงขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย ซึ่งนอกจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้ว ยังมีการลงมือฝึกปฏิบัติ case study ในรูปแบบเสมือนจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกเข้าใจลักษณะการทำงานอย่างครบถ้วนตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบการถ่ายทอดประสบการณ์ จากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักสืบ มีการแบ่งปันข้อมูล เกิดเป็นความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการอบรม และหลังการอบรมเพื่อที่จะสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตำรวจผู้ปฏิบัติงานสืบสวนของหน่วยต่างๆ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปปรับใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในพิธีปิดผู้เข้ารับการฝึกก็ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ผู้ริเริ่มโครงการ “โรงเรียนสืบสวนกองปราบ” เดินทางมาเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร และร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ด้วย “โรงเรียนสืบสวนกองปราบ” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งบ่มเพาะประสบการณ์อันล้ำค่าของเหล่านักสืบที่จะได้เข้ามาร่วมเรียนรู้เทคนิค และประสบการณ์จากอาจารย์ด้านงานสืบสวนจากทั่วประเทศไทย ในรูปแบบและหลักสูตรที่มีการคิดค้นขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้รับความรู้และประสบการณ์การสืบสวนอย่างสูงสุดนั่นเอง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม