ตำแหน่งของคุณ Home กทม

อธิบดีชป.ลงพื้นที่อุทกภัยเมืองย่าโมสั่งการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มระบายน้ำออกจากตัวเมืองให้เร็วที่สุด

วันนี้ (21 ตุลาคม 2564) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายณัฐพล วุฒิจันทร์ เลขานุการกรม ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา และนายธีระศักดิ์ ประหยัด ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ร่วมให้การต้อนรับและสรุปสถานการณ์น้ำ ณ สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมานายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า อิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงวันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 ประกอบกับอิทธิพลของพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทำให้ปริมาณน้ำในลำตะคองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำหลายแห่งในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร-เครื่องมือ เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 8 เครื่อง เร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง บริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบน้ำในลำตะคองไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นผิวถนนและพื้นที่ภายใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ได้เร่งผันน้ำจากลำตะคอง บริเวณอาคารแบ่งน้ำละลมหม้อ อำเภอขามทะเลสอ ไปยังลำบริบูรณ์ ปริมาณน้ำประมาณ 102 ลบ.ม./วินาที คงเหลือปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ 33.5 ลบ.ม./วินาทีพร้อมกันนี้ ได้ปิดประตูระบายน้ำคนชุม เพื่อชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่ตัวเมือง รวมทั้งเปิดประตูระบายน้ำข่อยงามทั้ง 3 บาน และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 5 เครื่อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก 2 เครื่อง สามารถระบายน้ำได้ประมาณ 50 ลบ.ม./วินาที นอกจากนี้ ยังได้เปิดประตูระบายน้ำกันผม เพื่อเร่งระบายน้ำในลำตะคอง ช่วงที่ไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมาลงสู่แม่น้ำมูล หากไม่เกิดฝนตกลงมาเพิ่มเติม คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ด้านสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว ปัจจุบันปิดการระบายน้ำแล้ว มีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 318 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างฯ ได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อน ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว ต.ลาดบัวขาว ต.มิตรภพ ต.สีคิ้ว ต.กุดน้อย อำเภอสูงเนิน ต.มะเกลือใหม่ ต.มะเกลือเก่า ต.โคราช ต.กุดจิก ต.นากลาง ต.เสมา ต.บุ่งขี้เหล็ก ต.โนนค่า ต.โค้งยาง , อำเภอขามทะสอ ต.ขามทะเลสิ ต.โปงแดง , อำเภอเมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลต.โคกกรวด เทศบาลต.หัวทะเล ต.บ้านใหม่ ต.มะเริง ต.พะเนา ต.สีมุม ต.พลกรัง ต.พุดชา ต.ปรุใหญ่ ต.หนองกระทุ่ม ต.หมื่นไวย ต.จอทอ ต.ตลาด และต.บ้านโพธิ์ สำหรับอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9.12 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มลดลง มีน้ำไหลลงอ่างฯ 4.60 ล้าน ลบ.ม./วัน ระบายน้ำลงลำน้ำเดิมและทางระบายน้ำล้นรวม 4.53 ล้านลบ.ม. หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติม พื้นที่ท้ายอ่างฯ ที่ได้รับผลกระทบจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 7 วัน ส่วนด้านอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อำเภอโนนไทย ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ 24.54 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำไหลลงอ่างฯ 22.39 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำลงสู่พื้นที่ด้านท้ายวันละ 23.46 ล้าน ลบ.ม. ในการนี้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้กำชับให้ทางโครงการชลประทานนครราชสีมาและผู้เกี่ยวข้อง เสนอแผนการซ่อมแซมทำนบดินอย่างรอบคอบ และให้เก็บกักน้ำให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ รวมทั้งตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อนำไปสู่การศึกษาและการสำรวจออกแบบที่สามารถรองรับปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฤดูน้ำหลากปีต่อๆไป พร้อมกันนี้ได้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยขอให้ร่วมมือร่วมใจกันในการขับเคลื่อนงาน เพื่อประชาชนอย่างเต็มกำลัง พร้อมเน้นย้ำให้วางแผนการดำเนินงานให้รวดเร็ว ชัดเจน รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ ที่สำคัญให้ติดตามสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการ หรือหากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง หรือสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลาและในช่วงบ่าย อธิบดีกรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบประตูระบายน้ำบ้านกันผม ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมสั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำประเภทไฮโดรโฟร์เพิ่มเติม เพื่อเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังบริเวณตัวเมืองนครราชสีมาให้เร็วที่สุด คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 3 วัน ถ้าไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่ม.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม