ตำแหน่งของคุณ Home กทม

สตูลจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ต.ค.2564 เวลา 09.00 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล เยี่ยมให้กำลังใจพยาบาลบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีน และพบปะให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน พร้อมมอบยาชุดพระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. ให้แก่ประชาชนอีกด้วยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล จัดทีมออกหน่วยแพทย์บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล ให้แก่กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง จำนวน 104 คน อีกทั้ง ร่วมกับโรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดสตูล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัดสตูล ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19 ทุกอำเภอ รวมถึงมีให้บริการทันตกรรมฟรี ทุกโรงพยาบาล

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม