ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ผู้สมัครนายก-ส.อบต.เขื่องคำร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรได้มีการประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก-ส.อบต.เขื่องคำเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ วิธีการหาเสียงเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้งนายก-ส.อบต. ผ่านระบบZoom Cloud Meeting โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธาน ซึ่งมีผู้สมัครนายก-ส.อบต.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง นายสุวิทย์ บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า อบต.เขื่องคำมี14หมู่บ้าน14เขตเลือกตั้ง และในการรับสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก-จำนวน 5 คน และผู้สมัคร ส.อบต.จำนวน 57 คน จึงถือว่าประชาชนตำบลเขื่องคำมีความสนใจการเมืองท้องถิ่นและคาดว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้เป็นจำนวนมาก

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม