ตำแหน่งของคุณ Home

ผู้ติดเชื้อแปดริ้วลดลงต่ำสุดในรอบกว่า2เดือนล่าสุดเหลือ175ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันที่แปดริ้ว ลดลงต่ำสุดในรอบกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา จากอัตราการระบาดเฉลี่ยสูงถึง 500-600 รายต่อวัน ล่าสุดในวันนี้เหลือผู้ติดเชื้อต่อวันเพียงแค่ 175 ราย หลังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมาตลอด 10 วันที่ผ่านมาในระดับ 200-300 รายต่อวัน ขณะ จ.ฉะเชิงเทรา ยังคงเป็นพื้นที่สีแดงเข้มงวดสูงสุด และใช้มาตรการล็อกดาวน์ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือน ก.ย.นี้

วันที่ 6 ก.ย.64 เวลา 17.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ที่เริ่มมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากเกิดการระบาดในคลัสเตอร์โรงงานขนาดใหญ่และแคมป์คนงานก่อสร้างหลายแห่งในพื้นที่ จนทำให้มีอัตราการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ยสูงมากถึงกว่า 500 รายต่อวันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา

แต่ในวันนี้จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีการรายงานถึงยอดจำนวนการตรวจพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เหลือเพียง 175 ราย ซึ่งถือเป็นยอดที่ลดลงต่ำสุดหลังจากเกิดการระบาดในคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยพบสัญญาณที่เป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 ส.ค.64 ที่ผ่านมา โดยเริ่มมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อจากการระบาดในพื้นที่ลดลงเหลือเพียง 316 ราย ในวันที่ 28 ส.ค.64 พบผู้ติดเชื้อ 342 ราย วันที่ 29 ส.ค.64 พบผู้ติดเชื้อ 354 ราย วันที่ 30 ส.ค.64 พบผู้ติดเชื้อ 242 ราย

วันที่ 31 ส.ค.64 พบผู้ติดเชื้อ 216 ราย วันที่ 1 ก.ย.64 พบผู้ติดเชื้อ 325 ราย วันที่ 2 ก.ย.64 พบผู้ติดเชื้อ 242 ราย วันที่ 3 ก.ย.64 พบผู้ติดเชื้อ 220 ราย วันที่ 4 ก.ย.64 พบผู้ติดเชื้อ 230 ราย วันที่ 5 ก.ย.64 พบผู้ติดเชื้อ 331 ราย ขณะที่ยอดจำนวนผู้ติดเชื้อก่อนหน้า 10 วันนั้น ในวันที่ 25 ส.ค.64 ยังพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากถึง 572 ราย และในวันที่ 26 ส.ค.64 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 412 ราย

สำหรับในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา มีจำนวนผู้ติดเชื้อจากการระบาดระลอกใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 26,634 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่จำนวน 24,036 ราย เข้ามารักษาจากภายนอกพื้นที่ 1,406 ราย มีผู้ป่วยจากในเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 2,616 ราย มียอดผู้เสียชีวิตที่ไม่นับรวมจากยอดผู้ติดเชื้อเสียชีวิตในเรือนจำ และผู้ที่เดินทางเข้ามาทำการรักษาจากภายนอกจังหวัดจำนวน 178 ราย ได้รับการรักษาจนหายแล้วจำนวน 18,079 ราย

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีมติในที่ประชุมที่ 55/2564 ลงวันที่ 30 ส.ค.64 ลงนามโดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ให้ขยายเวลาการประกาศบังคับใช้มาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน “ล็อคดาวน์” ให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้มงวดสูงสุดต่อไปอีก 30 วัน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา ที่ 87/2564 นับจากวันที่ 1 ก.ย.64 – 30 ก.ย.64 โดยได้มีการผ่อนคลายเพียงบางมาตรการลงเล็กน้อย เช่น การผ่อนคลายให้สามารถใช้อาคารเรียนหรือสถานศึกษาได้

แต่ยังต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาตามเงื่อนไขความจำเป็นและหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ การผ่อนคลายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มทั้งร้านค้าทั่วไปและภายในห้างสรรพสินค้า สามารถเปิดจำหน่ายได้ แต่ยังต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและเวลาไม่เกิน 20.00 น. และจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50 ส่วนร้านในที่โล่งไม่เกินร้อยละ 75 ของที่นั่งปกติ การผ่อนคลายสถานเสริมความงามและร้านนวดฝ่าเท้าสามารถเปิดทำการได้ ส่วนตลาดนัดและร้านสะดวกซื้อ สถานที่ออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งให้เปิดได้ไม่เกิน 20.00 น.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow