ตำแหน่งของคุณ Home กทม

"กนก"ชี้"นิพิฏฐ์"รักประชาธิปัตย์มากไม่แพ้ใครเชื่อทุกพรรคพร้อมต้อนรับ"นักการเมืองคุณภาพ"

วันที่ 22 ต.ค.64 นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความแสดงความเห็นถึงนายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ว่า

“นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” นักการเมืองที่ทุกพรรคการเมืองต้องการ และแสวงหา

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ คือ นักการเมืองคุณภาพสูง และอาวุโสสูง ที่มีมารยาท เคารพกฎกติกา และวัฒนธรรมทางการเมือง ที่เป็น “แบบอย่าง” ของนักการเมือง และประชาชนจำนวนมาก รวมทั้งตัวผมด้วย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทลุง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ของ ส.ส. และอดีต ส.ส. กับผู้บริหารพรรคจำนวนหนึ่ง จนทำให้นิพิฏฐ์ต้องออกมาแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาใน 2 ประเด็น คือ 1. การสูญเสียบุคลากรคุณภาพของพรรค และ 2. การกลิ้งกลอก ตลบตะแลง หักหลังคนอื่นของคนจำนวนหนึ่งในพรรค เป็นการสะท้อนความเป็นจริงในพรรคประชาธิปัตย์ชุดปัจจุบันที่ผู้บริหารและสมาชิกพรรคต้องเปิดใจรับฟัง และคิดทบทวนไตร่ตรองอย่างจริงใจ ก่อนที่จะสายเกินไป

นิพิฏฐ์ คือ คนที่รักพรรคประชาธิปัตย์มากไม่แพ้ใคร และมุ่งมั่นที่จะพลิกฟื้นพรรคด้วยแนวคิดใหม่ และวิธีการใหม่

นิพิฏฐ์ นำเสนอประเด็นทางการเมืองที่สะท้อนจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน นั่นคือประชาธิปไตย เสรีนิยม สถาบันพระมหากษัตริย์ ความเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรม และวัฒนธรรมไทย

นิพิฏฐ์นำเสนอประเด็นดังกล่าวอย่างแหลมคม มีหลักการบนฐานความเป็นจริงในปัจจุบัน ด้วยความเชื่อว่า การยอมรับความเป็นจริง และลงมือแก้ปัญหาจริงตามอุดมคติที่ยึดถือ พร้อมแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คือแนวทางและวิธีการทางการเมืองที่จะนำพาประเทศและประชาชนให้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เชื่อว่า การเมืองจะต้องยึดหลัก “ความยุติธรรม” เป็นสำคัญ เพราะความยุติธรรม คือรากฐานของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และความยุติธรรมคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนมีเท่ากัน ดังนั้น ความยุติธรรมจึงเป็นรากฐานของ “ประชาธิปไตย”

ด้วยเกียรติประวัติ และการปฏิบัติตัวทางการเมืองของนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ มายาวนาน ทำให้ผมกล้าจะกล่าวว่า “นิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ คือ บุคคลทางการเมืองที่มีคุณค่ายิ่ง ที่ทุกพรรคการเมืองต้องการ และแสวงหา”

ผมเชื่อว่า ตั้งแต่คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไปจนถึงพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ พร้อมเปิดประตูต้อนรับนักการเมืองคุณภาพสูงอย่างนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ตลอดเวลาครับ”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม