ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ChulaLegalTechปี3ขยายรับสมัครถึง30ต.ค.ชวนนศ.ทุกสถาบันแข่งขันสร้างนวัตกรรมก.ม.ครั้งแรก

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Tilleke & Gibbins จัดโครงการ Chula LegalTech ปีที่ 3 การแข่งขันสร้างนวัตกรรมกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการ ทั้งด้านเทคโนโลยี กฎหมาย และด้านธุรกิจ นำมาปรับใช้ในการพัฒนาวงการ LegalTech ในประเทศให้ดียิ่งขึ้น

โดยในปีนี้ เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี จากทุกสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมกฎหมายและเรียนรู้ข้ามศาสตร์ พร้อมการฝึกอบรม หรือ Training Session ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่สนใจหลากหลายทักษะควบคู่กับ Mentors ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำปรึกษาแต่ละทีมอีกด้วย เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

นิสิต นักศึกษาที่สนใจ สามารถรวมตัวจัดตั้งทีมแข่งขัน ทีมละ 3-10 คน โดยไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันและชั้นปีเดียวกัน (ต้องมีนิสิตนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์อย่างน้อย 1 คน) โดยขยายการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ตุลาคม 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Chula LegalTech Guidebook : https://tinyurl.com/clt-guidelines หรือสแกนผ่าน QR code และติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง
Facebook: www.facebook.com/ChulaLegalTech/
Instagram: www.instagram.com/ChulaLegalTech/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/chula-legaltech

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม