ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ชป.3เร่งกำจัดผักตบชวากีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายของเขื่อนทดน้ำพญาแมน

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า สำนักงานชลประทานที่ 3 โดยส่วนเครื่องจักรกล นายอดุลย์ จุมพิศ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล มอบหมายให้ ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ขนย้ายรถขุดไฮดรอลิคชนิดแขนยาวพร้อมรถบรรทุกเทท้าย เข้าดำเนินการกำจัดผักตบชวาที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สะสมกีดขวางทางน้ำ พร้อมขนย้ายปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าเขื่อนทดน้ำพญาแมน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ซึ่งอยู่ในความควบคุมของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน

สำหรับการปฏิงานกำจัดผักตบชวา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับฤดูน้ำหลาก ปี 2564 เป็นไปตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อสนับสนุนการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและบรรเทาภัยจากน้ำ โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนแล้วเสร็จ ตามแผนที่โครงการได้วางไว้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม