ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ผู้ตัดสินยกน้ำหนักระดับชาติตบเท้าเข้าร่วมสัมมนาฯผลตอบรับดีเกินคาด

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในปิดการจัดการสัมมนาผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2564 ที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (ลานนา) กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พันเอก ศิขรัชฐ์ เอมโกษา หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้จัดการสัมมนาผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนักระดับชาติฯ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 ซึ่งตลอดระยะเวลาการสัมมนา พบว่าผู้เข้าสัมมนามีความสนใจ ตั้งใจและกระตือรือร้น ที่จะรับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรง ที่นำมาถ่ายทอดอย่างดียิ่ง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ตรงอย่างกว้างขวาง จนได้ข้อสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่มีความชัดเจนและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกันต่อไป ผลการสัมมนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม