ตำแหน่งของคุณ Home กทม

"ขุนคลัง”คุมเข้มสั่ง“ก.ล.ต.”ถก“ธปท.”กำกับดูแลลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลให้ประชาชนรู้เท่าทัน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับการกำกับสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตเคอร์เรนซี เงินสกุลดิจิทัลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายกำกับดูแลแล้ว แต่ยังมีหลายฝ่ายตั้งประเด็นสงสัยเกี่ยวกับบทบาทการกำกับดูแล ดังนั้นต้องการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต

นอกจากนี้ต้องเร่งให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เงินสกุลดิจิทัลด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องจำเป็น เพราะทั่วโลกกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การใช้เงินสกุลดิจิทัล ขณะเดียวกันการลงทุนเงินดิจิทัลมีข้อควรระวังเรื่องการหลอกลวง เพราะเงินสกุลดิจิทัลจะเห็นเพียงตัวเลขแต่ไม่เห็นเงินจริง ดังนั้นต้องระมัดระวังและเตือนนักลงทุนเพื่อมิให้ถูกหลอกในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการหลายรายมาขอใบอนุญาตทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับ ก.ล.ต.แล้วหลายราย ซึ่งการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีนั้นเป็นไปตามเศรษฐกิจโลก สำหรับประเทศไทยจะเติบโตแค่ไหนอย่างไร ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศด้วย ซึ่งไทยไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องระมัดระวังในการลงทุน

“เรื่องการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเรื่องใหม่ การกำกับดูแลต้องชัดเจนด้วย แม้ว่า ก.ล.ต.และ ธปท.จะเคยคุยกันเรื่องบทบาทหน้าที่การกำกับดูแลแล้ว แต่กระทรวงการคลังอยากให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางและบทบาทการดูแลผู้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนี้”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม