ตำแหน่งของคุณ Home กทม

เตือนแล้วนะก่อนอดได้เงินทบทวนสิทธิเยียวยาม.33-39-40รีบยื่นก่อน31ต.ค.นี้พลาดครั้งนี้จบกัน

ผู้ประกันตนและผู้ประกอบการจากประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม ใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ซึ่งได้ทำโอนเงินเยียวยาผ่านเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน แต่ยังมีผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข ระบบขึ้นว่าไม่มีสิทธิกว่า 2 แสนคนที่เกิดจากหลายสาเหตุเช่น มาตรา 33 นายจ้าง แจ้งประเภทกิจการผิด หรือไม่ได้แจ้งจดทะเบียนสาขา,มาตรา 39 และ 40 มีชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของประกันสังคม หรือมีการลงข้อมูลผิด ฯลฯ

ทั้งนี้สามารถยื่นทบทวนสิทธิภายในวันที่ 31 ต.ค.64 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ และสามารถเช็กสิทธิได้ประมาณปลายเดือนต.ค.64 ซึ่งประกันสังคมจะจ่ายเงินจนถึง 31 ธ.ค.64 อัพเดทข้อมูลประกันสังคมล่าสุด https://bit.ly/30ADTcn

โดยผู้ประกันตนประกันสังคมาตรา 33,39 และ 40 สามารถทำการยื่นทบทวนสิทธิได้ ต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ดังนี้

1.สัญชาติไทย

2.ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มใน 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

สำหรับ 9 ประเภทกิจการมีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม

1.ก่อสร้าง

2.ที่พักแรมบริการด้านอาหาร

3.ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

4.กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ

5.การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์

6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ

9.กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

สำหรับ 4 ขั้นตอน ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยา ม.33,39 และ 40

1.โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

2.ปริ้นแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

3.แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)

4.นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

**ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม