ตำแหน่งของคุณ Home กทม

กรมข้าวร่วมบูรณาการถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกข้าวปี65

วันที่ 26 ต.ค.64 นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมร่วมบูรณาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวปี 2565 โดยมีผู้บริหารและบุคลากร จากกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมกว่า 1,000 คน ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

นายชาตรี กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าว โดยมุ่งให้เกษตรกรชาวนาเป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ชาวนาต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม