ตำแหน่งของคุณ Home กทม

โควิดชลบุรีคร่าชีวิต5พบผู้ติดเชื้อเกือบ300ราย

วันนี้ (27 ต.ค.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี โพสต์ข้อความรายงานสถานการณ์การระบาดโควิด 19 ระบุว่า…

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 297 ราย

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 21 ราย สะสม 4,330 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,736 ราย

2. Cluster แคมป์ก่อสร้าง บริษัท ดีดีไลฟ์ หมู่ 11 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา 6 ราย สะสม 6 ราย

3. Cluster แคมป์ก่อสร้าง บริษัท ไร่โกทอง คอนสตรัคชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด อำเภอศรีราชา 6 ราย สะสม 22 ราย

4. Cluster ที่พักคนงานก่อสร้าง ม.10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา 5 ราย สะสม 5 ราย

5. Cluster แคมป์ก่อสร้าง บริษัท เมล่อนแอนด์เลม่อน ก่อสร้าง จำกัด อำเภอศรีราชา 4 ราย สะสม 4 ราย

6. Cluster บริษัท ชอง อิล (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอศรีราชา 4 ราย สะสม 39 ราย

7. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 10 ราย

8. บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย

9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

9.1 ในครอบครัว 103 ราย

9.2 จากสถานที่ทำงาน 45 ราย

9.3 บุคคลใกล้ชิด 14 ราย

9.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย

10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 20 ราย

11. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 57 ราย

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ทั้ง 5 รายของวันนี้ เป็นผู้สูงอายุ 4 ราย (อายุเฉลี่ย 77 ปี) ซึ่งเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต ภาวะติดเตียง และมี 3 รายไม่พบประวัติการรับวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม