ตำแหน่งของคุณ Home

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอนมอบนโยบายป้องกันโควิด-19ขับเคลื่อนสถิติการฉีดวัคซีนของประชากรในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่อำเภอปางมะผ้า ขับเคลื่อนสถิติการฉีดวัคซีนของประชากรในพื้นที่

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.64 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางลงพื้นที่อำเภอปางมะผ้า มอบนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า โดยมีนายชัยพล โรจนวิสิฐ นายอำเภอปางมะผ้า นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล ร่วมรับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ ในครั้งนี้

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า ลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อขับเคลื่อนสถิติการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของประชากรในพื้นที่ ซึ่งอำเภอปางมะผ้า เป็นอำเภอที่มีอัตราการฉีดวัคซีนน้อยที่สุด ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งภาพรวมทั้งประเทศ จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นจังหวัดที่มีอัตราการฉีดวัคซีนน้อยกว่าจังหวัด อื่น ๆ เช่นกัน ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นทางรอดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพราะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในวันนี้ได้รับฟังประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากผู้นำในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบนโยบายเพื่อเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้เข้าใจและรับทราบถึงความจำเป็นในการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19 ต่อไป โดยได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนในพื้นที่ให้ได้ ภายในเดือนกันยายน 2564 นี้ อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้จะได้ลงพื้นที่ให้ครบทั้ง 7 อำเภอ เพื่อไปรับทราบปัญหาและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อให้เกิดเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าสู่เป้าหมายตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ โดยเร็วที่สุด

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด 16 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันนี้ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดเผยว่า มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด.129.ราย พบเชื้อ 9.ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด สำหรับการควบคุมโรคกรณีการระบาดใน Cluster ที่เป็นพื้นที่ปิด เช่น พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัย จากการสู้รบ หรือ หมู่บ้านตามแนวชายแดน นั้น ได้ดำเนินมาตรการควบคุมโรคแบบ Bubble & Sealed คือการควบคุมโรค ในกรณีที่พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน โดยแยกกัก (Isolation) คนที่ติดเชื้อ หรือคนป่วยออกจากคนที่ยังไม่ป่วย เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติภายในบริเวณที่กำหนด และคุมไว้สังเกตจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อ ( 28 วัน ในกรณีโรค COVID-19 ) สำหรับผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยที่มีอาการป่วย จะให้การรักษาตามสภาพอาการ คือ ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือ ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย ให้แยกกักตนเองที่บ้าน ผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง หรือ เป็นกลุ่มเสี่ยง ให้การรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน และผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง นำส่งรักษาที่โรงพยาบาล

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow