ตำแหน่งของคุณ Home อวกาศ

อภ.เตือน!อย่าซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ออนไลน์ทั้งอันตราย-โขกราคา4เท่าตัว

ระบุขายยาฟาวิพิราเวียร์ออนไลน์ ผิดกฏหมาย ราคาแพงกว่าหลายเท่าตัว เตือนประชาชนอย่าซื้อกินเอง เป็นยาอันตรายต้องให้หมอสั่งจ่ายเท่านั้น

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่า มีผู้ลักลอบนำยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ที่องค์การเภสัชกรรม วิจัย พัฒนาและผลิตเอง ไปหลอกขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจได้ยาปลอมที่เป็นอันตราย จึงขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อไปซื้อมากินเอง เนื่องจากยาฟาวิพิราเวียร์จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ที่ต้องสั่งจ่ายภายใต้การวินิจฉัยและคำสั่งของแพทย์ ซึ่งจำเป็นต้องติดตามอาการข้างเคียงและผลการรักษาระหว่างการใช้ยา และต้องคำนึงถึงระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงจากผลข้างเคียงตลอดจนปัญหาไวรัสดื้อยาในผู้ป่วยที่อาจจะเกิดตามมา ซึ่งปัจจุบันยานี้ยังไม่สามารถวางขายทั่วไปและขายในออนไลน์ได้

นอกจากนั้น ยังพบว่า ได้มีการนำยาฟาวิพิราเวียร์ขององค์การเภสัชกรรม ไปขายในราคาที่แพงมากถึงเม็ดละ 43-65 บาท หรือกล่องขนาดบรรจุ 100 เม็ด ราคากล่องละ 4,300-6,500 บาท โดยมีราคาแพงกว่า 3-4 เท่า ที่องค์การเภสัชกรรมจำหน่ายอยู่ พร้อมกันนั้นจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมที่เข้มข้นขึ้น เพื่อไม่ให้มีการลักลอบ ขาย และนำไปค้ากำไรเกินควรบนความทุกข์ยากและเดือดร้อนของประชาชน

“องค์การเภสัชกรรม ดำเนินการการวิจัย พัฒนา และผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ 200 มิลลิกรัม โดยได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญรายแรกของประเทศไทย ทำให้ราคายาถูกลงกว่ายานำเข้าจากต่างประเทศและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาให้กับประเทศ ในเดือนกันยายน มีกำลังการผลิต 23 ล้านเม็ด และตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปสามารถผลิตได้เดือนละไม่น้อยกว่า 100 ล้านเม็ด”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม