ตำแหน่งของคุณ Home เกษตร

“แคนนาบิซเวย์”วางระบบนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ(CSF)ตอบโจทย์การปลูกกัญชง-กัญชาในทุกสภาวะ

บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด (Cannabiz Way Co.,Ltd.) โดย คุณอุนารินทร์ กิจไพบูลทวี กรรมการผู้จัดการ เผยบริษัทฯได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณะบดี เพื่อร่วมกันพัฒนา “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ” หรือ Cannabis Smart Farm (CSF) เพื่อนำมาใช้ในการปลูกกัญชง-กัญชา คุณภาพระดับเมดิคอลเกรด (Medical Grade) ทำให้สามารถปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่ ทุกสภาพอากาศ ทั้งในและนอกโรงเรือน ด้วยการออกแบบระบบควบคุม การเจริญเติบโตได้ทุกสายพันธุ์ ทำให้ได้วัตถุดิบกัญชง-กัญชาคุณภาพสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ

โดยหัวใจของธุรกิจกัญชง-กัญชา คือ “การคัดสรรเมล็ดพันธุ์และการปลูกอย่างมีคุณภาพ” เพื่อให้ได้วัตถุดิบต้นน้ำที่มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อป้อนสู่ทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจอาหาร อาหารเสริม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยารักษาโรค และจากข้อกฎหมายที่กำกับดูแลกัญชง-กัญชา กำหนดให้ทุกภาคธุรกิจต้องใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 29 มกราคม 2564 จึงทำให้การเพาะปลูกกัญชง-กัญชาเพื่อใช้เองในประเทศ เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้

ทั้งนี้ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์กัญชง-กัญชาที่ได้รับการรับรองในประเทศมีอยู่จำกัด และส่วนใหญ่ให้สารสำคัญคือ CBD ต่ำ ทำให้ไม่สามารถสกัดสารสำคัญมาใช้ได้เพียงพอต่อความต้องการในภาคธุรกิจ ในช่วงแรกจึงต้องมีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง จึงทำให้การปลูกกัญชง-กัญชาที่นำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ มักประสบปัญหาการควบคุมปัจจัยในการเพาะปลูกไม่ได้ จึงทำให้ผลผลิตที่ได้ต่ำกว่าการลงทุน

สำหรับบริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด (Cannabiz Way Co.,Ltd) จึงได้ออกแบบและพัฒนา ระบบปลูกกัญชง-กัญชาอัจฉริยะ Cannabis Smart Farm (CSF) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการติดตั้งระบบในพื้นที่ปลูกของบริษัทที่จัดตั้งเป็น “CBD Agro-Tech Center” บนเนื้อที่กว่า 36 ไร่ ด้วยระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมที่ปรับให้เหมาะสมกับทุกสายพันธุ์ เพื่อรองรับการปลูกกัญชง-กัญชาคุณภาพได้มากกว่า 250,000 ต้นต่อปี และมีโครงการขยายพื้นที่การผลิตให้ครอบคลุมกว่า 1,000 ไร่ทั่วประเทศ มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อการลงทุนสูงที่สุด และได้กัญชง-กัญชาคุณภาพป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจในทุกภาคส่วนโดย เราพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและจับมือร่วมทำธุรกิจกับพันธมิตรในทุกภาคส่วนสนใจติดตามและติดต่อทาง www.facebook.com/cannabizway

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม