ตำแหน่งของคุณ Home คอลัมน์

"ชินวรณ์"เผยคุย"แกนนำส.ว."แล้วยันโหวตผ่านร่างแก้รธน.วาระ3จ่อชงร่างกฎหมายลูก2ฉบับ

“ชินวรณ์” มั่นใจร่างแก้ไขรธน.ผ่านวาระ 3 แน่ เผยคุย ส.ว. ระดับแกนนำยังยืนยันให้ความร่วมมือโหวตเห็นชอบ เชื่อไม่มีใครยื่นศาล รธน. เสี่ยงถูกครหาทำเพื่อประโยชน์ตัวเอง จ่อเสนอร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ หวังได้พิจารณาสมัยประชุมหน้า

วันที่ 8 ก.ย.64 เวลา 08.50 น. ที่รัฐสภา นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะประธานวิปพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมพรรคประชาธิปัตย์วานนี้ (7 ก.ย.64) ว่า เป็นการพิจารณาเรื่องการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 ซึ่งพรรคยืนยันว่า ในฐานะผู้เสนอร่างแก้ไข และมีมติเห็นชอบในชั้นรับหลักการ และชั้นแปรญัตติวาระ 2 ดังนั้น การลงมติวาระ 3 พรรคจึงเห็นควรมีมติให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้นำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ นำไปสู่การประกาศใช้ต่อไป และหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของทางออกปัญหาทางการเมือง แม้การแก้ไขจะเป็นประเด็นเดียว คือเรื่องระบบเลือกตั้ง แต่ก็เกี่ยวข้องกับบริบททางการเมืองที่จะทำให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยเฉพาะบัตร 2 ใบ ที่จะทำให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งขึ้น

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ 2560 ยังมีจุดอ่อน เช่น การคำนวณ ส.ส. ที่ทำให้มีส.ส.ปัดเศษ นำไปสู่ข้อกล่าวหาว่าทำให้ในการซื้อเสียงมากขึ้น ทำให้เกิดพรรคเล็กเรียกรับผลประโยชน์ ส่วนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เคยใช้มาแล้วในรัฐธรรมนูญ2540 -2550 ซึ่งเป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จึงหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง ส.ส.ฝ่ายค้าน และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

“แม้การลงมติจะต้องใช้เสียง ส.ว. 1 ใน 3 คือจำนวน 84 เสียง เสียงส.ส.ฝ่ายค้าน ร้อยละ 20 แต่ผมก็มั่นใจว่าการลงมติในวาระ 3 ครั้งนี้จะไม่มีเหตุผลอื่น เพราะในการพิจารณาชั้น กมธ. ก็มีการแก้ไขประเด็นที่เห็นต่างแล้ว จึงมั่นใจว่าการลงมติวาระ 3 จะมีความเห็นชอบอย่างพร้อมเพรียงกัน”นายชินวรณ์ กล่าว

เมื่อถามถึงกรณีที่ขณะนี้มี ส.ว.บางส่วนออกมาส่งสัญญาณว่าอาจจะโหวตคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายชินวรณ์ กล่าวว่า จากการทำงานในชั้นกมธ.ด้วยกัน ส.ว. ที่เป็นหลักยังเห็นด้วย และในฐานะที่ตนเป็นรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ก็ได้รับการประสานจาก ส.ว. ระดับแกนนำที่ยังยืนยันให้ความร่วมมือเห็นชอบวาระ 3 ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่ผันผวนอื่นยังมั่นใจว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะได้รับความเห็นชอบในวาระ 3 อย่างแน่นอน

เมื่อถามถึงกรณีที่หากที่ประชุมรัฐสภาโหวตผ่านวาระ 3 แล้ว มีผู้ไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ นายชินวรณ์ กล่าวว่า ตนมั่นใจว่าใครก็ตามที่ไปยื่นจะเป็นภาระความรับผิดชอบของบุคคลนั้นทันที ว่าเป็นการไปยื่นตีความเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส่วนตัวเชื่อมั่นว่าแม้การลงมติวาระ 3 ผ่านไปก็จะไม่มีใครไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายสลัดผลประโยชน์ของตัวเอง แล้วมาร่วมกันถอดสลักทางการเมืองที่เกิดขึ้นขณะนี้ด้วยกันน่าจะเป็นประโยชน์กว่า

เมื่อถามถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง นายชินวรณ์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการคุยเรื่องดังกล่าวโดยมอบหมายให้นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เป็นหัวหน้าคณะยกร่างและจะเชิญบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง มาเป็นคณะกรรมการด้วย และเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา กระบวนการต่อจากนั้น พรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินการพิจารณายกร่างแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับนี้ โดยเร็ว เพื่อจะได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในสมัยประชุมหน้าต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม