ตำแหน่งของคุณ Home วาไรตี้

ราชกิจจาฯเผยแพร่โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

วันที่ 11 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ประกาศระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

จำนวน 3 คน ดังนี้

1.พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันท์
2.พลโทปณต แสงเทียน

3.พลโทกฤษดา สาริกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่้ 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม