ตำแหน่งของคุณ Home การเมือง

"กทม."ลดยังแรง!3,691"สมุทรปราการ"เบานิดต่ำพันจับตา"ใต้"ติดเพิ่ม"ตอ."เกินร้อยยกภาค

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.64 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ย.64 เวลา 01.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในทั้ง 77 จังหวัดของไทย จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดคือ กทม.โดยตัวเลขยังคงสูงอยู่ 3,691 ราย ตามด้วยสมุทรปราการ ที่ลดลงต่ำกว่าพันแต่ก็ยังคงสูงเช่นกันที่ 955 ชลบุรีมาเป็นอันดับ 3 และสมุทรสาครอันดับ 4 ขณะจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยที่สุด วันนี้อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จำนวน 2 ราย ขณะที่จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยมี 31 จังหวัด ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกลดลง แต่ต้องจับตาภาคใต้ ที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น และภาคตะวันออก ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยยกทั้งภาค

ภาคกลาง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยลดลงเหลือ 8 จังหวัดได้แก่ กทม. สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี นครปฐม สระบุรี และปทุมธานี

ภาคใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 9 จังหวัดคือ สงขลา นราธิวาส ภูเก็ต ยะลา นครศรีธรรมราช ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และปัตตานี

ภาคตะวันออก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อย ใน 7 จังหวัดยกทั้งภาค ซึ่งได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ตราด และสระแก้ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 4 จังหวัดคือ นครราชสีมา ขอนแก่น ศรีสะเกษ สุรินทร์

ภาคตะวันตก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 3 จังหวัดคือ ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และตาก

ส่วนภาคเหนือ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงอยู่ในหลักสิบถือว่าสถานการณ์เบาสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม