ตำแหน่งของคุณ Home

ซูเปอร์โพลชี้คนไทยหนุนนายกฯปรับครม.เอาคนไม่มีผลงานออก-นำคนดีเสริมทีม

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การตัดสินใจของนายกฯ กับ การคัดคนดีเสริมทีม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,224 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ผลสำรวจมีดังนี้

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.4 สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปรับคณะรัฐมนตรี เอาคนไม่มีผลงานออกและนำคนดีมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมมาเสริมทีม ร้อยละ 98.3 ยังคงจดจำคำพ่อสอน ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมืองควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 98.2 สนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี

นร้อยละ 98.6 ต้องการเห็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดการผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดในทุกกรณี ไม่ปล่อยคนชั่วลอยนวล และส่วนใหญ่เช่นกันหรือร้อยละ 90.1 สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีปรับย้ายข้าราชการครั้งใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคม นี้เอาข้าราชการที่ดี เก่ง กล้าช่วยเหลือประชาชนมาเสริมทีมรัฐบาลและเอาข้าราชการที่ไม่มีผลงานไปอยู่ในที่ที่เหมาะสม

ที่น่าพิจารณาร้อยละ 98.6 เช่นกัน ต้องการเห็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิสูจน์ผลงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไกรัฐ แก้วิกฤตชาติและประชาชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นไปอีก

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ยังระลึกจดจำคำพ่อสอน ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง คุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจและสนับสนุนความกล้าตัดสินใจเด็ดขาดของนายกรัฐมนตรีปลดรัฐมนตรีที่สังคมไม่ยอมรับออกจากการบริหารราชการแผ่นดิน โดยสนับสนุนให้ปรับคณะรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีไม่มีผลงานออกและนำคนดีมากความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับมาเสริมการทำงาน ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลแสดงความจริงใจ จัดการ สะสางเอาผิดกับผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดในทุกกรณี ไม่ปล่อยคนชั่วลอยนวล

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสปรับย้ายข้าราชการครั้งใหญ่ วาระตุลาคมเฟ้นคัดสรรเอาคนดี คนทำงานมากความสามารถ เข้ามารับตำแหน่งสำคัญในระดับต่างๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนฟื้นฟูประเทศยามวิกฤต

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow