ตำแหน่งของคุณ Home

ชลบุรีดันร.ร.วัดสุทธาวาสสู่เกณฑ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์รางวัลพระราชทานปี65

ชลบุรี เตรียมความพร้อมโรงเรียนฯ เข้าสู่เกณฑ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2565

วันที่ 9 ก.ย.64 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้นายอารัญ จั่นจีน ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 โดยนายสรรเสริญ พนิชการ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อติดตามแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานตามกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2565 พร้อมทั้งมอบสื่อการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ “ป้าย Roll up” และวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สำหรับสหกรณ์ในโรงเรียน

ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดสุทธาวาส ยินดีให้ความร่วมมือสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อสมัคร เข้ารับคัดเลือกฯ ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมงราชกุมารี และเพื่อให้โรงเรียนมีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565 ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow