ตำแหน่งของคุณ Home การเมือง

พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ“ม.ล.รองฤทธิ์ปราโมช”ทายาทอ.คึกฤทธิ์

คารวาลัย “ม.ล.รองฤทธิ์ ปราโมช” ทายาทคนโตของ “อ.คึกฤทธิ์ ปราโมช” ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ จัดประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร 27 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา ตั้งสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิ.ย. พระราชทานเพลิงศพ 30 มิ.ย. 64

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แจ้งเรื่องการถึงแก่กรรมของหม่อมหลวงรองฤทธิ์ ปราโมช ทายาทของศาสตราจารย์ พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 82 ปี มีผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลา ในการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ โดยมี ม.ร.ว.วิภานันท์ รังสิต ให้การต้อนรับ ณ วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร ศาลา 8 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. เวลา 18.00 น. และตั้งสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิ.ย. เวลา 18.00 น. และในวันที่ 30 มิ.ย. พระราชทานเพลิงศพ สำหรับมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80ฯ จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 1 คืน ในวันที่ 28 มิ.ย. ทั้งนี้งดรับพวงหรีด

ประวัติหม่อมหลวงรองฤทธิ์ ปราโมช เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 เป็นบุตรชายคนโตของศาสตราจารย์ พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช และหม่อมราชวงค์ พักตร์พริ้ง ทองใหญ่ มีน้องสาว หม่อมหลวงวิสุมิตรา ปราโมช จบการศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน Brandeis University ปริญญาตรี Yale University ปริญญาโท รับราชการตำแหน่งซี 8 อดีตรองผอ.วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ปี พ.ศ. 2527 และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี พ.ศ.2534

หม่อมหลวง รองฤทธิ์ ปราโมช ได้ซึมซับศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย (โขน) วรรณกรรม จากบิดา ซึ่งทุกปีของวันคล้ายวันเกิด ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 20 เมษายน จะจัดให้มีการแสดงโขนชุดย่อยที่ศาลาทรงไทย ในบ้านม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซอยสวนพลู และยังเป็นผู้ดูแลบ้านหลังนี้ อีกทั้งเป็นผู้มีความเมตตารักสัตว์เมื่อพบเห็นสุนัขจรจัดจะนำมาเลี้ยงไว้ที่บ้านด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม