ตำแหน่งของคุณ Home

ในหลวง-พระราชินีพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์-สิ่งของช่วยเหลือชาวเนปาลในภาวะวิกฤตโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสิ่งของต่าง ๆ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้เชิญเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมสิ่งของต่างๆ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาล โดยส่งมอบแก่นายคเณศ ประสาทธกาล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น พร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆ ไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สำหรับมอบแก่รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพื่อนำไปใช้ในการรักษาเยียวยาผู้ป่วย และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันประกอบด้วย หน้ากากอนามัย, ชุดป้องกันส่วนบุคคล, หน้ากากป้องกันใบหน้า, ชุดตรวจแอนติเจน, เครื่องวัดระดับออกซิเจนในร่างกายแบบจับปลายนิ้ว, ปรอทวัดไข้ดิจิทัล, เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง, ถุงมือยาง และ เครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือชาวไทยในเนปาลให้กับวัดไทยลุมพินี ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอรูปันเดฮี แคว้นลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ด้วย

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานชุดป้องกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขเนปาลอีกด้วย

ทั้งนี้ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 5 แสนคน เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 8,000-9,000 คน มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 8,000 คน โดยศูนย์ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อของเนปาลเปิดเผยว่า ขณะนี้เนปาลกำลังประสบภาวะผู้ป่วยโควิด-19 ล้นโรงพยาบาล ขาดแคลนเตียง และออกซิเจน รัฐบาลเนปาลได้ประกาศล็อกดาวน์ในกรุงกาฐมาณฑุและในเมืองใหญ่ และระงับเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow