ตำแหน่งของคุณ Home

ตร.เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

จากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 7 ลงวันที่ 11 ก.ย. 64 เรื่องพายุโซนร้อนกำลังแรง “โกนเซิน” ที่ก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ และคาดว่าจะทวีความรุนแรง กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนกลาง ในห้วงระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย. 64 และจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบให้ทุกพื้นที่ของประเทศเกิดฝนตกเป็นจำนวนมาก จนอาจก่อให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมเฉียบพลัน น้ำป่าไหลหลาก อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก

วันที่ 11 ก.ย.ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษก ตร.เปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย จึงสั่งการให้ทุกหน่วยในพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้เตรียมการช่วยเหลือประชาชน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะการป้องกันอาชญากรรมจากมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมและเอารัดเอาเปรียบประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยให้จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าติดตามสถานการณ์ และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์เครื่องมือ และยานพาหนะ เพื่อรองรับภารกิจอย่างเร่งด่วน สำหรับในส่วนการบำรุงขวัญ การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้แต่ละจังหวัดนำกำลังตำรวจจิตอาสาร่วมกับประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือ รวมถึงประชาสัมพันธ์แนวทางการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ รวมทั้งเส้นทางการจราจร ให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัด พร้อมให้การสนับสนุนด้านกำลังพล อากาศยาน และ เรือ รวมถึงการช่วยเหลือ ด้านการให้บริการ การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการรักษาความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กล่าวอีกว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใย ข้าราชการตำรวจหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งอาจจะได้ผลกระทบจากสถานการณ์ฯ เช่นเดียวกัน รวมถึงสถานที่ราชการต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ บ้านพักข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับความเสียหาย เป็นต้น จึงกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเฝ้าติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเน้นย้ำในเรื่องของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ยึดหลักการปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือพบเห็นการกระทำในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดอันตราย สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน มายังสายด่วน 191 และสายด่วน 1599 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสามารถสอบถามข้อมูลการจราจรได้ที่สายด่วน 1193 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow