ตำแหน่งของคุณ Home

‘ในหลวง’มี‘พระราชสาส์น’อำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐมาดากัสการ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังสำเนาข้อความพระราชสาส์นที่ส่งมาพร้อมนี้

ฯพณฯ นายอันดรี ราโจเอลินา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ กรุงอันตานานารีโว

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาดากัสการ์

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน เป็นอเนกประการ

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow