ตำแหน่งของคุณ Home ภูมิภาค

นครบาลแจงเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม

วันที่ 20 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ด้วยกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ชี้แจงการกำชับการเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น (เช่น ค่าวัสดุ ค่าซ่อมรถ ค่าสาธารณูปโภค) ซึ่งทั้งหมดเป็นการเบิกจ่ายตามภารกิจจริง

ทั้งนี้ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม หน่วยปฏิบัติจะได้รวบรวมรายละเอียดการใช้จ่ายเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยัง ตร. ซึ่ง ตร. ก็จะรวบรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ของบประมาณไปยัง สำนักงบประมาณ โดยมีการทำเรื่องของบประมาณทั้งหมด 10 ห้วง แบ่งได้ดังนี้

1. ห้วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-20 ต.ค.63
2. ห้วงที่ 2-5 ระหว่างวันที่ 20 ต.ค. – 24 พ.ย.63
3. ห้วงที 6-8 ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. – 22 ธ.ค.64
4. ห้วงที่ 9 ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 63 – 30 เม.ย.64
5. ห้วงที่ 10 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 30 ก.ย.64

ปัจจุบัน ตร. ได้จัดสรรงบประมาณไปยัง บช. ต่าง ๆ สำหรับห้วงที่ 1-8 เรียบร้อยแล้วครบถ้วนทั้งในเรื่องค่าอาหาร และค่าตอบแทน (หรือที่มักเรียกกันว่า เบี้ยเลี้ยง คฝ.) โดยห้วงที่ 6 -8 งบประมาณได้โอนลงหน่วยไปเมื่อวันที่ 16 ส.ค.64 และ บช.น. ได้กำชับให้หน่วยโอนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทางบัญชีธนาคารตามระเบียบให้เรียบร้อยภายในวันที่ 20 ส.ค.64

สำหรับงบประมาณในห้วงที่ 9 นั้น ทาง สงป.ตร. ได้รวบรวมค่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของหน่วยต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจัดสรรเงินลงมายังหน่วย ซึ่งทาง ตร.แจ้งว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณภายในเดือนสิงหาคม 2564 ในส่วนของงบประมาณห้วงที่ 10 ซึ่งเป็นห้วงสุดท้ายของปีงบประมาณ 2564 นั้น เพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ทาง ตร. ได้สั่งการให้หน่วยที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุมในห้วงดังกล่าว ทำเรื่องยืมเงินจากงบกลาง ตร. ไปจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก่อน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง บช.น. จะได้เร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม