ตำแหน่งของคุณ Home

มูลนิธิมศว.-หลายองค์กรร่วมมอบข้าวสาร-อาหารแห้ง-แอลกอฮอล์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

อ.ขวัญเรือน อภิมณฑ์ ประธานมูลนิธิ มศว หัวหน้าคณะจัดและนำผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบข้าวสาร 6,000 กิโลกรัม หรือ 1,200 ถุง น้ำพริกเผากุ้ง หมู ปลาย่าง 2,000 กระปุก เครื่องดื่มวิตามินซี 200 ขนาด 550 มล. จำนวน 4,800 ขวด และวัสดุทางการแพทย์แอลกอฮอล์ 75 % จำนวน 250 ลิตร โดยพระอาจารย์ธัมมทีโป พระอาจารย์สุรพจน์ สัทธาธิโก เป็นองค์ประธานการมอบรายการสิ่งของต่างๆ ให้แก่ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่อาคาร 611 สำนักพระราชวัง ลานพระราชวังดุสิต เมื่อเร็วๆ นี้ สำหรับรายการสิ่งของต่างๆ ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ธัมมทีโป พระอาจารย์สุรพจน์ สัทธาธิโก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง เป็นต้นบุญมอบปัจจัยและคณะศิษย์ร่วมถวายปัจจัยจัดซื้อข้าวสารเพิ่มเติมสมทบกับ บ.ไทฮาข้าวตราเกษตร นอกจากนี้ พ.ท.กรกช ทองทรัพย์ ถวายน้ำพริกเผาร่วม บริษัทอิชิตัน ธิพจ อภิมณฑ์ ร่วมถวายมอบเครื่องดื่มอิชิตัน วิตามินซี สุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ ร่วมถวายมอบแอลกอฮอล์ 75% เป็นต้น

โอกาสนี้ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ได้กล่าวขอบคุณประธานมูลนิธิ มศว ที่เป็นสะพานเชื่อมให้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ ขอบคุณคณะศิษย์ผู้มีเกียรติและผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้เปิดครัวปรุงอาหารพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี องค์นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พระองค์ทรงห่วงใย ให้จัดปรุงอาหารพระราชทานที่ต่างๆ ตลอดมาตั้งแต่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow