ตำแหน่งของคุณ Home

'แอฟฟิโนม'ถือลิขสิทธิ์ผลิตและจัดจำหน่ายชุดตรวจATKสัญชาติไทยพร้อมเร่งกระจายทั่วประเทศเริ่ม24ก.ย.

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายดนัย ประพันธ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด กล่าวว่า เวลานี้แอฟฟิโนม ถือลิขสิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายชุดตรวจโควิดแอนติเจนโดยฝีมือคนไทย ‘COVID-19 Ag’ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Professional Use) จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในเชิงพาณิชย์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยชุดตรวจ ATK ดังกล่าว ใช้เวลาในการทดสอบเพียง 15 นาที เพื่อช่วยแยกผู้ติดเชื้อออกจากครอบครัว หรือชุมชน ซึ่งปัจจุบันชุดตรวจแบบ Professional Use ของแอฟฟิโนม กว่า 40,000 เทสต์ มีการกระจายสู่โรงพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ และการตรวจเชิงรุกจากองค์กรต่าง ๆ

ขณะเดียวกัน แอฟฟิโนม ยังเดินหน้าต่อในการพัฒนาชุดตรวจแอนติเจน ‘COVID-19 Ag’ สำหรับประชาชนทั่วไป (Self-Test) สามารถใช้ตรวจเองได้ที่บ้าน ซึ่งตอนนี้กระบวนการผลิตแล้วเสร็จและผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นมา

โดย นายดนัย ยังกล่าวต่อว่า ชุดตรวจแอนติเจน ‘COVID-19 Ag’ แบบ Self-Test ของแอฟฟิโนม เป็นชุดตรวจที่ทำการพัฒนาบนพื้นฐานเทคโนโลยีเดียวกันกับชุดตรวจแบบ Professional Use ซึ่งมีความไวและความจำเพาะสูง แต่ปรับรูปแบบให้ประชาชนใช้ได้ง่ายขึ้น เช่น ปลายก้านเก็บตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ไม่สามารถแทงลึกได้มากกว่าโพรงจมูกส่วนต้น มีคลิปสาธิตการทำ เป็นต้น

สำหรับแผนกระจายชุดตรวจแอนติเจน ‘COVID-19 Ag’ แบบ Self-Test จะทำในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ผ่านพันธมิตรทางธุรกิจไปตามช่องทางการจัดจำหน่าย อาทิ บริษัทตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่องทางโรงพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ และร้านขายยา เช่น ร้านยากรุงเทพ ซึ่งมีกว่า 100 สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงผ่านระบบ Telepharmacy หรือเภสัชกรรมทางไกล ด้วยแอปพลิเคชันของร้านยากรุงเทพ โดยมีแผนจัดจำหน่ายวันที่ 24 กันยายน 2564 นี้ ให้เกิดการครอบคลุมในทุกช่องทางการจัดจำหน่ายมากที่สุด และเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว สอดรับวิถีชีวิตในปัจจุบัน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow