ตำแหน่งของคุณ Home

“สโตนเฮ้นจ์อินเตอร์”ตั้งโครงการ“ต่อเติมสุขบ้านเรา”ส่งมอบSTICAREBOXสู่ชุมชนรอบข้าง

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร เล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยโควิด-19 ที่จำเป็น ระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ Hospitel จึงได้ริเริ่มโครงการ “ต่อ เติม สุข บ้านเรา” จัดทำกล่อง STI CARE BOX จำนวน 3,000 กล่อง เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน อาทิ หน้ากากอนามัย สเปรย์และเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงยาแผนไทย ฟ้าทะลายโจร พร้อมใบกำกับการใช้งานอย่างละเอียด นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบบริษัทฯ เพื่อใช้ในการดูแลและป้องกันตัวเองจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานในบริษัทที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เป็นจิตอาสาร่วมใจกันจัดทำ STI CARE BOX ขึ้นมา โดยสิ่งของเหล่านี้ได้รับการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ทุกชิ้นก่อนการบรรจุลงไปในกล่อง เพื่อมั่นใจในความปลอดภัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่ผู้ส่งมอบจนถึงมือผู้รับ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow