ตำแหน่งของคุณ Home ภูมิภาค

MDRTDAY2021TheSeries“MiracleofSuccess”(มหัศจรรย์แห่งความสําเร็จ)

จบลงอย่างสวยงามและได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม สำหรับงาน THAILAND MDRT DAY 2021 THE SERIES “MIRACLE OF SUCCESS” (มหัศจรรย์แห่งความสําเร็จ) เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งเป็นการจัดงานสัมมนาผ่านออนไลน์ที่ท้าทายมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ครั้งแรกของทาง MDRT Thailand ที่นำเสนอวิชาการแบบต่อเนื่องเป็นตอน ดั่งซีรีส์ละครโทรทัศน์ ถึง 5 Series ด้วยกัน โดยความพิเศษอยู่ที่เนื้อหาเข้มข้น ตั้งแต่ต้นจนจบเริ่มต้นที่ Series ที่ 1 “World Class of TOT” 10 กรกฎาคม 2564 คับคั่งด้วยวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับ MDRT Past President และ Top of the Table พร้อมแสงสีเสียงเปิดงานอย่างอลังการในรูปแบบ Virtual online ผ่านการใช้ระบบ ZOOM พร้อมกันนำโดยคุณพรประภา สุกรีภิรมย์ Global Council Member 2021 และ. คุณนิธิโรจน์ ธนโอฬารสิน ประธาน MDRT Thailand 2020-2021 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมชมสัมมนาในระบบสูงกว่า 1,300 คน ในรูปแบบของการนำเสนอ ที่กลมกล่อมด้วยบรรยากาศของวิชาการจากวิทยากรที่ถ่ายทอด อย่างทันสมัย เข้าถึงง่ายทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) และคุณสาระ ล่ำซํา นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA) ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับอีกทั้งได้ผ่อนคลายกับเสียงดนตรีบรรเลงแบบสดๆ จากวง MDRT Band ให้ได้ผ่อนคลาย ระหว่างการฟังวิชาการอีกด้วยทั้งนี้ภายในงานได้ทำการส่งต่อหน้าที่ประธาน MDRT Thaiand ปี 2021-2022 ให้แก่ คุณกฤชณัท เดชะธนสิงห์ ในการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน. และขอบคุณท่านประธาน MDRT Thailand ปี 2020-2021 คุณนิธิโรจน์ ธนโอฬารสิน ที่ได้ทำหน้ามาต่อเนื่องสองปี ปิดท้ายงานด้วยความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในการลุ้นรับรางวัล Samsung และ Apple Watch มูลค่ากว่า38,000บาท จำนวนทั้งสิ้น 6รางวัลหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนา ยังได้เข้าร่วมวิชาการอย่างต่อเนื่องใน Series ที่ 2-5 ซึ่งถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ในช่อง Facebook page(Close Group) :TH MDRT DAY 2021 (Series2-5)ใน-Series ที่ 2 ; Class of TOT จัดขึ้นวันที่ 7สิงหาคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น.คุณพรทิพย์ เชื้อสุขศานต์ทอง (TOT1ปี/ COT3ปี/MDRT4 ปี)คุณรัตนา ขัติวงศ์ (TOT2ปี)-Series ที่ 3 ; Success from Past Country Chair จัดขึ้นวันที่ 21สิงหาคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น. ดร.บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช MDRT Thailand Country Chair 1997-1998, 1999-2000คุณอรัญญา ทวีลาภาภรณ์ MDRT Thailand Country Chair 2002-2003คุณวัชระ อินทรชาติ MDRT Thailand Country Chair 2016-2018-Series ที่ 4 ; Journey of Life Member จัดขึ้นวันที่ 4กันยายน 2564 เวลา18.00-20.00คุณณัฐชานันท์ นันทพงศ์โภคิณ , FChFP , ChLP (COT2ปี/MDRT17 ปี)คุณสุวรรณี แจ่มสว่าง, FChFP (COT1ปี /MDRT12ปี) -Series ที่ 5 ; Journey from Local to Global จัดขึ้นวันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา18.00-20.00 น.คุณพรประภา สุกรีภิรมย์ : Global Council Member 2020-2021คุณนิธิโรจน์ ธนโอฬารสิน. : MDRT Thailand Country Chair 2019-2021 ตลอดการถ่ายทอดในแต่ละSeries ได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมสัมมนาแบบ real time และกลับมาชมซ้ำจากตัวเลขจำนวน account รวมถึงการเข้ามาสอบถามและโต้ตอบผ่าน Comment นับได้ว่างาน THAILAND MDRT DAY 2021 THE SERIES “MIRACLE OF SUCCESS” (มหัศจรรย์แห่งความสําเร็จ) ประสบความสำเร็จ เข้าถึงผู้รับชมสัมมนาทุกท่านที่รักความก้าวหน้าและต้องการเป็นตัวแทนมืออาชีพ MDRT #MDRTTHAILAND #MDRTDAY2021 #miracleofsuccess #MDRT #mdrttheseries #ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม