ตำแหน่งของคุณ Home

ประจวบฯเตรียมแจกATK64,000ชุดที่หน่วยบริการกว่า100แห่งให้ประชาชนตรวจหาเชื้อโควิด

วันที่ 24 ก.ย.64 นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวั ด(สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สปสช.ได้จัดสรรชุดตรวจ เอทีเค. ให้ จ.ประจวบฯ 64,000 ชุด โดยกระจายให้หน่วยบริการใน 8 อำเภอ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 81 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ โรงพยาบาลรัฐ 9 แห่ง สำนักงานเทศเมืองประจวบฯ เทศบาลเมืองหัวหิน ร้านขายยาอีก 2-3 แห่ง ได้รับแห่งละ 600 ชุดเพื่อแจกให้ประชาชนเป้าหมายจุดละ 300 คน คนละ 2 ชุดทำการตรวจหาเชื้อด้วยตัวเอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมระบบแอปพลิเคชั่นถุงเงิน“ เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับชุดตรวจที่หน่วยบริการใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตังบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาทำการสแกนคิวอาร์โค้ด โดยจะต้องประเมินตนเองก่อนว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับการแจกหรือไม่ และสามารถนำโทรศัพท์ของคนที่บ้านมาขอรับได้ด้วยแต่จะต้องประเมินว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่เช่นกัน ส่วนผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จะมีเจ้าหน้าที่ อสม.ออกสำรวจประเมินกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้านชุมชนผ่านแอป อสม.หากพบว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงจะแจกให้คนละ 2 ชุด สำหรับวิธีการใช้งาน หากตรวจครั้งแรกปรากฏผลเป็นลบ ให้รออีก 5 วันเพื่อทำการตรวจซ้ำอีกครั้งโดยบันทึกผลตรวจลงในแอปเป๋าตัง หากเป็นบวกจะมีการประสานนำตัวเข้ารับการตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป ทั้งนี้ การใช้ชุดตรวจ เอทีเค เป็นการตรวจสอบปลายทาง วิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อโควิดคือการปฏิบัติตัวตามหลัก DMHTT” นายแพทย์สุริยะ กล่าว.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow