ตำแหน่งของคุณ Home

ในหลวงมีพระราชสาส์นถวายพระพรสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุดีอาระเบียเนื่องในวันชาติ

วันที่ 23 ก.ย.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กันยายน 2564 ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียจะยังคงเจริญงอกงาม และช่วยสร้างเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้ดำเนินก้าวหน้าต่อไปในภายภาคหน้า(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow