ตำแหน่งของคุณ Home ภูมิภาค

กมธ.กิจการศาลฯยกคณะเยี่ยมชมกิจการอ.ส.ค.สระบุรี

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเดินหน้ามา เยี่ยมชมกิจการองค์การเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม