ตำแหน่งของคุณ Home

สธ.จ่อปลดล็อกโรงหนัง-ปรับเวลาเคอร์ฟิวเล็งใช้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งควบคุม

จากกรณีที่ประชุม ศปก.ศบค.เตรียมเสนอผ่อนคลายมาตรการต่างๆมากขึ้นเกือบเป็นปกติเช่น เปิดโรงภาพยนตร์, ปรับเวลาเคอร์ฟิว, ขยับเวลาเปิด-ปิดร้านอาหาร แต่คาดว่ายังไม่มีการปรับสีพื้นที่ต้องรอดูมติการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ อีกครั้ง วันที่ 24 ก.ย. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ความชัดเจนของมาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง (Covid Free Setting) จะต้องประกอบด้วย คือ1.ครอบคลุมพื้นที่แต่พื้นที่ต้องดูแลพื้นที่ตัวเองเช่นเกาะต้องดำเนินตาม เซตติ้งเกาะ พื้นที่เป็นที่เปิดเช่น ชะอำที่ติดแดนบก 2.ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ เช่น โรงแรม อาหาร ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้ครบถ้วน ตรวจหาเชื้อด้วยแอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) เป็นระยะ และ 3.ผู้รับบริการ หากตามกำหนดเข้าบริการต้องตรวจ ATK หรือฉีดวัคซีนต้องปฏิบัติตามนั้น

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow